Zamknij
REKLAMA
Opiekun w domu pomocy społecznej Praca w godzinach 7-19, 19-7
StPr/23/0160
data rozpoczęcia pracy od 15.02.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Dbałość o czystość w placówce bankowej. Praca 5 razy w tygodniu po 1,5 godziny: 8:45-10:15 lub 15.30-17 do uzgodnienia z pracodawcą. Zatrudnienie w ramach umowy-zlecenie
StPr/23/0162
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN

Nauczyciel współorganizujący kształcenie 13/20 etatu
StPr/23/0146
data rozpoczęcia pracy od 10.02.2023
wynagrodzenie od od 2 268,5 PLN

Kotrola wykonywanych detali
StPr/23/0147
data rozpoczęcia pracy od 06.02.2023
wynagrodzenie od od 6 000 PLN

sprzątaczka, praca na 1/4 etatu
StPr/23/0149
data rozpoczęcia pracy od 06.02.2023
wynagrodzenie od od 872,5 PLN

Liczenie asortymentu sklepowego za pomocą skanera ręcznego
3/1/2023
data rozpoczęcia pracy od 06.02.2023
wynagrodzenie od od 22 PLN

Organizowanie zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkkty, przygotowywanie produktów do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie) i ich wyeksponowanie, informowanie nabywcy o walorach sprzedawanych produktów, pomoc nabywcy przy wyborze produktu, sprawna realizacja zamówień składanych przez nabywców (demonstrowanie, ważenie, mierzenie, paczkowanie), inkasowanie należności za sprzedane produkty, dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, załatwianie reklamacji zakupioncy towarów, przyjmowanie i rejestrowanie zamówień na towary w hurtowniach, współpraca w przygotowaniu oferty sprzedaży) oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.)współpraca w badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potzreb rynku, informowanie o warunkach sprzedaży(stosowane upusty), zawieranie transakcji sprzedaży, sporządzanie faktur za towary, przestrzeganie warunków sanitarnych sprzedaży, zabezpieczenie punktu sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem i kradzieżą. praca na dwie zmainy: 06.00-14.00 12.00-20.00
StPr/23/0153
data rozpoczęcia pracy od 06.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Obsługa selektywnej zbiórki odpadów z posesji mieszkańców Mielca. Praca na I zmianę, 7-15
StPr/23/0142
data rozpoczęcia pracy od 10.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Technik fizjoterapii, licencjat fizjoterapii
StPr/23/0151
data rozpoczęcia pracy od 15.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 do 4 500 PLN

Nauczyciel przedszkola "Bajkowe Przedszkole" Praca na dwie zmiany: 06.30-14.30 08.30-16.30
StPr/23/0139
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

REKLAMACzajniki elektryczne - wybierz na Ceneo