Zamknij
REKLAMA
Wydawanie i sprzedaż posiłków Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7-15, 15-23.
StPr/22/2302
data rozpoczęcia pracy od 12.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 3 010 PLN

Wydawanie i sprzedaż posiłków Praca od poniedziałku do piątku na 1/2 etatu w godz. 16-20
StPr/22/2303
data rozpoczęcia pracy od 12.08.2022
wynagrodzenie od od 1 505 do 1 505 PLN

Obsługa ciągnika Przewóz surowca drzewnego, kontenerów na terenie zakładu Dbanie o stan techniczny ciągnika
StPr/22/2301
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2022
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

Transport krajowy
StPr/22/2306
data rozpoczęcia pracy od 12.08.2022
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

Mechanik samochodów ciężarowych I zmiana 7-15 II zmiana 11-19
StPr/22/2307
data rozpoczęcia pracy od 12.08.2022
wynagrodzenie od od 4 000 do 5 000 PLN

-praca w dziale UR, -przygotowanie i realizowanie harmonogramu prac serwisowych oraz przeglądów maszyn i instalacji (wtryskarki), -realizacja procesów napraw, zgodnie ze standardami określonymi w dokumentacji technicznej i instrukcjach stanowiskowych (usuwanie awarii), -utrzymywanie ciągłości procesu produkcyjnego po stronie maszyn i wyposażenia technicznego, -optymalizacja pracy maszyn w celu zapewnienia ciągłości procesu (m. in. minimalizacja przestojów, analiza przyczyn awarii, wdrażanie rozwiązań zapobiegających podobnym awariom w przyszlości), -wykonywanie planowych remontów, -rozwój, optymalizacja i wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze utrzymania ruchu. I zmiana: 7-15 II zmiana: 15-23 III zmiana: 23-7
StPr/22/2309
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 5 800 do 6 500 PLN

- Wizualna kontrola jakości wyrobu gotowego, - Montaż pokryw, kół, dinów, - Skrobanie i piętrowanie pojemników, - Dbałość o jakość produkowanych wyrobów, niezwłoczne zgłaszanie przełożonemu wszelkich niezgodności mogących mieć wpływ na jakość wyrobu końcowego, - Rzetelne i zgodne z prawdą uzupełnianie dokumentacji produkcyjnej, - Obsługa transportu wewnętrznego (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami), - Stosowanie się do zasad 5S.
StPr/22/2311
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 3 793 PLN

- Przygotowanie tworzywa do produkcji na podstawie planu produkcyjnego, - Mielenie odpadu produkcyjnego z zachowaniem kolejności kolorów, zgodnie z instrukcjami, - Transport pojemników na młyn i wywożenie przemiału na regały za pomocą wózka widłowego, - Segregacja odpadów kolorami, - Stosowanie się do zasad 5S.
StPr/22/2312
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 3 793 PLN

operator maszyn CNc, operowanie maszyn produkcyjnych, prowadzenie procesu produkcyjnego na stanowisku pracy, analiza parametrów technicznych i technologicznych procesu i wyrobu , kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz wyposażenia, korekta procesu technologicznego. praca w systemie czterobrygadowym. Oferta pracy przez agencję zatrudnienia. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę tymczasową.
StPr/22/2313
data rozpoczęcia pracy od 12.08.2022
wynagrodzenie od od 3 050 PLN

Technolog/Konstruktor
StPr/22/2300
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 4 300 do 4 600 PLN

REKLAMA