Zamknij
REKLAMA

O nas

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNAto wszechstronna, całościowa opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalnie, nie poddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Opieka ta ma na celu zapobieganie i uśmierzenie bólu oraz innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej obejmują również wspomaganie rodzin chorych w czasie trwania choroby jak i w okresie osierocenia i żałoby.Świadczenia są realizowane w formie:   -  Poradni Medycyny Paliatywnej    

                                                                  -  Hospicjum Domowego.     Opieką paliatywno-hospicyjną według zarządzenia Narodowego Funduszu Zdrowia mogą być objęci chorzy z następującymi jednostkami chorobowymi:        •    nowotwory

        •    zakażenia OUN wywołane wirusami powolnymi

        •    układowe zaniki pierwotne zajmujące OUN, np. SLA

        •    kardiomiopatia - w okresie schyłkowym

        •    niewydolność oddechowa- zaawansowana

        •    owrzodzenie odleżynowe  
        Chorzy mogą zgłaszać się osobiście lub przez członka rodziny.  Do przyjęcia do opieki paliatywnej niezbędne jest dostarczenie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego - z podaniem dokładnego rozpoznania choroby i wskazań do objęcia opieką paliatywno-hospicyjną, dokumentacji medycznej, dowodu osobistego i dowodu ubezpieczenia pacjenta. Ostateczną decyzję o objęciu opieką paliatywno-hospicyjną podejmuje lekarz Poradni i Hospicjum. Na objęcie opieką paliatywną pacjent musi wyrazić zgodę.W Poradnii Medycyny Paliatywnej i Hospicjum Domowym nie ma możliwości hospitalizacji pacjenta. Hospitalizacja odbywa się w Oddziale  Medycyny Paliatywnej w Szpitalu Powiatowym w Mielcu.Opieka paliatywno-hospicyjna udzielana w warunkach domowych realizowana jest we współpracy z lekarzem POZ i pielęgniarką POZ.KONTAKT:  NZOZ   LUX-MED      MIELEC, UL.  DRZEWIECKIEGO 31/36, TEL. 17 773 00 55        

www:   www.leczenie-bolu.mielec.pl,   ZAPYTANIA: [email protected]