Zamknij
REKLAMA

O nas·         - tłumaczenia przysięgłe dokumentów (akty urodzenia, ślubu, zgonu, dowody rejestracyjne, dokumenty samochodowe, zaświadczenia o zameldowaniu, dyplomy szkół wyższych, świadectwa szkolne,  zaświadczenia o ukończeniu kursu, zaświadczenia o niekaralności, Apostille, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach, wypisy z KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON, świadectwa pracy, inne druki i dokumenty urzędowe oraz zaświadczenia.·        - tłumaczenia specjalistyczne dokumentów prawnych, finansowych i ekonomicznych