Zamknij
REKLAMA

"PRO MEDIARE" - Usługi mediacji Marcin Rybak

ul. Jadernych 7, pok. 20, 39-300 Mielec
+48 508 108 726

O nas

Propagowanie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, konfliktów. Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów, konfliktów do postępowań sądowych.

Polecam mediację:

w sprawach rodzinnych:

- wysokość alimentów, alimenty na rzecz dzieci lub małżonka,

- podział majątku wspólnego,

- określenie sposobu korzystania z mieszkania, wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i kontakty z małoletnimi dziećmi, opieka naprzemienna, miejsce zamieszkania małoletniego dziecka (sąd uwzględni porozumienie jeżeli będzie ono zgodne z dobrem dzieci),

- sporządzenie planu wychowawczego (porozumienie rodzicielskie - art. 58 § 1krio),

w sprawach cywilnych, prawa pracy, gospodarczych:

- sprawy o zapłatę, zadośćuczynienie,

- dział spadku, zniesienie współwłasności,

- sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich,

- podział majątku dorobkowego,

- rozwiązanie lub niewykonanie umowy,

- sprawy pracownicze, w sprawach karnych dotyczących wykroczeń i przestępstw.