Zamknij
REKLAMA

Projekt "Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam"

13:54, 20.03.2019 | Ogłoszenie płatne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, realizuje projekt pn. "Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, działanie 8.3  Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, który współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – konkurs RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16.

Projekt skierowany jest do osób  niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne zarówno kobiet i mężczyzn w różnym wieku (w tym dzieci), o różnym poziomie wykształcenia, pracujących/niepracujących, uczących się/nie uczących się zamieszkałych na terenie Powiatu Mieleckiego.

W ramach projektu istnieje możliwość:

• wypożyczenia   sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego w celu kompensowania utraconej sprawności m.in. rowerki rehabilitacyjne poziome, orbitreki , bieżnie, koncentratory tleny, rowery 3-kołowe dla dorosłych i dla dzieci, rowery tandemy,   maty ozonowe do hydromasażu,  ławki do ćwiczeń wraz z sztangami, ramy asekuracyjne do sedesu, podparcia pod plecy, wózki toaletowo-prysznicowe, łóżka wspomagające i wiele innych;

• doradztwo w zakresie obsługi i wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego lub wspomagającego świadczonego przez fizjoterapeutę, który dostosuje program ćwiczeń dostosowany do stanu zdrowia i potrzeb Uczestnika Projektu,

• dowóz sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego (wielkogabarytowego) do domu Uczestnika Projektu oraz odbiór tego sprzętu, 

• montaż i demontaż sprzętu rehabilitacyjnego lub wspomagającego w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu. 

Projekt realizowany jest od 01.01.2018 r  do 30.11.2019 r.

Wniosek o wypożyczenie sprzętu wraz z wymaganymi dokumentami do pobrania na stronie internetowej oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu.

Zapraszamy osoby do udziału w Projekcie.

Bliższe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu,  
ul. Żeromskiego 34, pok. 5, tel. 17 78 00 433.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

(Ogłoszenie płatne)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© hej.mielec.pl | Prawa zastrzeżone