Zamknij
REKLAMA

Zarząd TMZM z absolutorium za 2017 rok

08:04, 16.04.2018 |
REKLAMA
Skomentuj

14 kwietna 2018 roku odbyło się III Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Władysława Szafera w Mielcu w kadencji 2015-2018.

Obrady Walnego Zebrania otworzył prezes TMZM Janusz Chojecki, który przywitał zebranych członków gości i sympatyków Towarzystwa oraz zaproponował uczestnikom uczczenie minutą ciszy pamięć członków TMZM, którzy odeszli pomiędzy poprzednim, a obecnym zebraniem, w tym także śp. Daniela Kozdęby prezydenta Miasta Mielca.

Zebranie jednomyślnie  powierzyło funkcję przewodniczącego obrad Józefowi Witkowi,  funkcję sekretarza Jolancie Strycharz oraz wybrało Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:  Janusz Wyzina - przewodniczący, Ewa Salamaga i Zbigniew Wicherski. Sekretariat Zarządu TMZM na Walnym Zebraniu obsługiwały: Aniela Ratusińska–Trzpis, Teresa Elżbieta Pyzik oraz Teresa Orczykowska.

Prezes Chojecki omówił kwestie związane z zatwierdzeniem przez KRS nowego Statutu TMZM, które miało miejsce w dniu 10.10.2017, a także ważniejsze punkty wynikające z tego faktu, zwłaszcza te, które będą miały pozytywny wpływ na dalszy dynamiczny rozwój Towarzystwa i złożył  wyczerpujące  sprawozdanie  Zarządu  TMZM z działalności Zarządu  w roku 2017, zarówno merytoryczne jak też finansowe, które zostało bardzo dobrze odebrane przez zebranych.

Sprawozdanie  w imieniu  Komisji Rewizyjnej  odnośnie  oceny wykonania budżetu TMZM za rok 2017  złożył Jan Madej - przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Komisja bardzo wysoko oceniła finansowe aspekty oraz końcowy  wynik finansowy osiągnięty przez Towarzystwo w roku ubiegłym, a jej przewodniczący zwrócił się do Walnego Zebrania o udzielenie Zarządowi  w pełnym jego składzie   absolutorium  za 2017 rok.

Informację Sądu Koleżeńskiego za rok 2017 złożyła Jolanta Strycharz - członek Sądu Koleżeńskiego. Poinformowała zebranych, iż w roku 2017 nie toczyło się żadne postępowanie przed Sądem Koleżeńskim. Po dyskusji nad sprawozdaniami prezesa Zarządu TMZM, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członkini Sądu Koleżeńskiego,  przewodniczący zebrania zwrócił się do obecnych o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2017 w drodze głosowania. Walne Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium jednomyślnie.

W dalszej części zebrania prezes Zarządu  przedłożył Walnemu Zebraniu  założenia prowizorium budżetowego TMZM na rok 2018, po czym zwrócił się do zebranych o zatwierdzenie przedłożonego budżetu TMZM na rok 2018. Zebrani jednomyślnie uchwalili budżet Towarzystwa na rok 2018 w kształcie przedłożonym przez Zarząd.

W kolejnym punkcie  prezes Zarządu złożył informację o przyznanych w roku 2017 nagrodach „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Nagrody te otrzymali: Roman Trojnacki, Ewa Czeczot, Grażyna Pieróg-Kotlarz, Sylwia Krupińska, Grzegorz Cebula, Edward Kociański. Wręczenie tych nagród nastąpi podczas jednej z uroczystości niepodległościowych w roku 2018.

Janusz Chojecki wręczył pisemne podziękowania, za  działalność w roku 2017 osobom, które uznał za szczególnie zasłużone dla osiągnięcia przez TMZM w roku ubiegłym wyników wysoce ocenionych przez Walne Zebranie. Otrzymali je: Zbigniew Wicherski, Teresa Elżbieta Pyzik, Agnieszka Małek, Andrzej Kobylarz, Jadwiga Klaus, Aleksandra Piguła, Roman Trojnacki i Janusz Wyzina.

Z kolei prezes w asyście wiceprezesów Teresy Orczykowskiej  oraz Zbigniewa Wicherskiego  wręczył  legitymacje członkowskie oraz odznaki TMZM nowo przyjętym członkom. Łącznie w roku ubiegłym do TMZM przystąpiło ponad trzydzieści nowych członków, w tym kilkanaście osób spoza Mielca.

Walne Zebranie przyjęło jednomyślnie w drodze głosowania  propozycje wniosków i uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

Na zebranie przybyli: radny Rady Miejskiej - Józef Witek oraz Józef Smaczny radny Rady Powiatu Mieleckiego - przewodniczący Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego, Elżbieta Kwiatkowska - prezes MUTW, Kazimierza Szaniawski – prezes Stowarzyszenia Promocji Polskiego Lotnictwa, Witold Błaszczak - wiceprezes tegoż Stowarzyszenia, Wiesław Kulikowski - mielecki poeta, znany w kraju oraz poza jego granicami.

W końcu zebrania głos zabrał m.in.: Józef Smaczny, Kazimierz Szaniawski, którzy bardzo wysoko ocenili dokonania TMZM w ub. roku, a także wyrażali podziękowanie za bardzo konstruktywną i życzliwą współpracę przy organizowaniu w ub. roku  kilku dużych imprez lotniczych.

Na zakończenie obrad głos zabrał Józef Witek - przewodniczący zebrania, który również bardzo wysoko ocenił działalność TMZM w minionym roku, podziękował Zarządowi za wspaniałe wyniki oraz wyraził nadzieję na dalszy dynamiczny rozwój Towarzystwa w roku 2018, po czym zamknął obrady.

k

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© hej.mielec.pl | Prawa zastrzeżone