Zamknij
REKLAMA

Obalamy mity na temat upadłości konsumenckiej

10:26, 30.05.2019 | Materiał partnera

Choć z roku na rok rośnie liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich, tak nadal w Internecie spotkać się można z nieprawdziwymi lub niedokładnymi informacjami na temat upadłości. Błędne przekonanie o braku możliwości złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a także zwlekanie z podjęciem działań niesie za sobą konsekwencje dla samego dłużnika. Należy pamiętać o tym, że wierzyciel z pewnością podejmie kroki, w celu odzyskania należności, a postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika doprowadzi do utraty majątku.

MIT 1 – dłużnik musi posiadać przynajmniej dwóch wierzycieli, aby mógł złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Przepisy Prawa upadłościowego wskazują wprost, że upadłość konsumencka może być ogłoszona nawet w przypadku, gdy dłużnik posiada tylko jednego wierzyciela. Nie jest istotne, czy dłużnik posiada jednego, dwóch czy kilku wierzycieli.

Podstawowym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest posiadanie statusu konsumenta (upadłość mogą ogłosić osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej), a także stan niewypłacalności. Nie mogą wystąpić także przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, choć w wyjątkowych sytuacjach, gdy jest to uzasadnione względami humanitarnymi lub względami słuszności, mimo wystąpienia przesłanek do oddalenia wniosku złożonego przez dłużnika, sąd może go uwzględnić. Na marginesie należy dodać, że bezwzględną przesłanką oddalenia wniosku, w przypadku wystąpienia której sąd nie będzie brał pod uwagę ani względów słuszności, ani względów humanitarnych, jest doprowadzenie przez dłużnika do niewypłacalności lub istotne zwiększenie jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

MIT 2 – brak majątku uniemożliwia przeprowadzenie postępowania

Nieposiadanie majątku przez dłużnika nie jest przesłanką do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Co ważne, jeśli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Podkreślić należy, że w sytuacji, gdy sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli (dzieje się tak w przypadku, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli) sąd obciąża Skarb Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania.

MIT 3 – były przedsiębiorca nie może ogłosić upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to szansa dla osób, które z różnych przyczyn stały się niewypłacalne. Ogłosić mogą ją osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Oznacza to, że były przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką.

Należy jednak pamiętać o tym, że zanim zamknie się działalność gospodarczą, najpierw trzeba sprawdzić, czy nie występuje obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Dlaczego jest to tak istotne? Prawo upadłościowe, jako jedną z przesłanek oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wskazuje niezłożenie w terminie przez dłużnika, mającego taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy, wniosku o ogłoszenie upadłości, w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Na marginesie warto dodać, że nie jest to bezwzględna przesłanka oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a sąd biorąc pod uwagę względy słuszności i względy humanitarne, może ogłosić upadłość konsumencką, mimo nie wypełnienia wskazanego powyżej obowiązku przez dłużnika.

MIT 4 – umorzenie zobowiązań upadłego może nastąpić dopiero po wykonaniu planu spłaty wierzycieli

Co do zasady po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Natomiast, w przypadku, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Zastanawiasz się nad ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Masz wątpliwości, czy sąd nie oddali Twojego wniosku? Więcej informacji o procedurze ogłaszania upadłości konsumenckiej możesz znaleźć na stronie https://upadlosc-konsumencka.biz.pl.

 

(Materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© hej.mielec.pl | Prawa zastrzeżone