Zamknij
REKLAMA

Czy w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego mogą wziąć udział placówki niepubliczne?

17:30, 23.01.2019 | Materiał partnera

W gminie funkcjonuje jedno przedszkole samorządowe. W tym roku gmina chce ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego. Czy zgodnie z art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych do konkursu mogą przystąpić niepubliczne placówki , które oferują część miejsc w swoim przedszkolu (żadna placówka niepubliczna nie przeznaczy 100% miejsc)? Wykorzystanie części miejsc w różnych przedszkolach spełniłoby kryterium odległości od miejsca zamieszkania i zaspokoiłoby potrzeby wszystkich dzieci, które nie zostały przyjęte do publicznego przedszkola po rekrutacji.

Odpowiedź:

Tak. Przedszkole niepubliczne określa w złożonej ofercie liczbę miejsc przekazanych do dyspozycji gminy - może być ona mniejsza niż ogólna liczba miejsc w przedszkolu.

Uzasadnienie:

Dotację, o której mowa w art. 17 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203), przyznaje się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - art. 22 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Przepisy nie wskazują, że przedszkole przystępujące do konkursu musi przekazać do dyspozycji gminy wszystkie miejsca, którymi dysponuje. Liczba przekazanych miejsc może jednak wpływać na wyniki konkursu.

Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych rada gminy określa w drodze uchwały regulamin otwartego konkursu ofert oraz kryteria wyboru ofert, uwzględniając konieczność zapewnienia jak najlepszych warunków realizacji wychowania przedszkolnego. Dążąc do zapewnienia liczby miejsc odpowiedniej do potrzeb gminy, jednym z kryteriów branym pod uwagę podczas merytorycznej oferty może być liczba miejsc przekazanych przez przedszkole do dyspozycji gminy.

Może zdarzyć się, że liczba miejsc w ofercie przedłożonej przez przedszkole niepubliczne będzie mniejsza niż liczba miejsc niezbędnych do zapewnienia realizacji wychowania przedszkolnego. Wówczas regulamin powinien określać, że brakujące miejsca będą przyznane kolejnemu oferentowi, aż do ich wyczerpania.

Podstawa prawna:

Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) - art. 22 ust. 1 i ust. 3.

 

Marta Wysocka
Redaktor merytoryczna czasopisma "Zarządzanie przedszkolem. Rozwiązania dla zaawansowanych".
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl

(Materiał partnera)
REKLAMA
© hej.mielec.pl | Prawa zastrzeżone