Zamknij
REKLAMA

Obsługa prostych maszyn i urządzeń produkcyjnych, kontrolowanie jakości wytworzonego produktu, dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy, realizowanie produkcji według bierzących planów produkc
StPr/19/2287
data rozpoczęcia pracy od 02.09.2019
wynagrodzenie od do 15,3 PLN

Obsługa maszyn i urządzeń na powierzonym stanowisku, przestrzeganie zasad BHP
StPr/19/2278
data rozpoczęcia pracy od 25.08.2019
wynagrodzenie od od 17,5 PLN

Zapewnienie ciągłości pracy maszyn, dokonywanie przeglądów maszyn, identyfikowanie nieprawidłowości, wymiana lub naprawa elementów uszkodzonych lub zużytych. Czterobrygadowy system czasu pracy.
StPr/19/2280
data rozpoczęcia pracy od 25.08.2019
wynagrodzenie od od 19,5 PLN

Zapewnienie ciągłości pracy maszyn zapewnienie ciągłości pracy maszyn, utrzymanie w ruchu urządzeń elektrycznych poprzez naprawę oraz wymianę uszkodzonych elementów, dokonywanie przeglądów maszyn, dem
StPr/19/2281
data rozpoczęcia pracy od 25.08.2019
wynagrodzenie od od 19,5 PLN

Bieżąca inwentaryzacja stanów magazynowych, odbiór wyrobów gotowych oraz półwyrobów z produkcji, rozładunek i załadunek towaru, obsługa wózka widłowego, prowadzenie dokumentacji magazynowej.
StPr/19/2282
data rozpoczęcia pracy od 25.08.2019
wynagrodzenie od od 17,5 PLN

Sprzątanie obiektu, prace porządkowe, obsługa kosiarki, podkaszarki pilarki do gałęzi oraz kosy spalinowej oferta pracy dla osób z ustalonym stopniem niepełnosprawności
StPr/19/2283
data rozpoczęcia pracy od 22.08.2019
wynagrodzenie od do 2 400 PLN

Wykonywanie instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną, montaż układów hydraulicznych i pneumatycznych, instalacji sanitarnej, ogrzewania centralnego oraz instalacji wodnej. Czterobrygadowy system c
StPr/19/2284
data rozpoczęcia pracy od 25.08.2019
wynagrodzenie od od 19,5 PLN

Sprzątanie obiektu, prace porządkowe, obsługa kosiarki, podkaszarki pilarki do gałęzi oraz kosy spalinowej
StPr/19/2285
data rozpoczęcia pracy od 22.08.2019
wynagrodzenie od od 2 400 PLN

recepcjonista
StPr/19/2286
data rozpoczęcia pracy od 22.08.2019
wynagrodzenie od od 2 400 PLN

magazynier, przyjmowanie towarów do magazynu, odbiór jakościowy i ilościowy, przyjmowanie towarów, wydawanie towarów z magazynu na podstawie dokumentów rozchodowych, przechowywanie i składanie towarów
StPr/19/2270
data rozpoczęcia pracy od 12.09.2019
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

REKLAMA

© hej.mielec.pl | Prawa zastrzeżone