Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
11:07, 08.12.2018
W dniu 27 listopada br. w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej miała miejsce piękna uroczystość.
1
11:26, 16.11.2018
Na zaproszenie wójta gminy Padew Narodowa Roberta Pluty i władz samorządowych sołectwa Zaduszniki w dniu 10 listopada 2018 r. gminę odwiedził Marcin Warchoł - wiceminister sprawiedliwości wraz z małżonką oraz Mieczysław Golba - senator RP wraz z małżonką.
1
10:42, 05.11.2018
W niedzielę 11 listopada w Padwi Narodowej odbędą się uroczystości Święta Niepodległości.
1
09:34, 26.10.2018
Na wniosek wójta Gminy Padew Narodowa w dniu 28 września 2018 r. Rada Gminy w Padwi Narodowej, w uznaniu zasług dla człowieka wielce zaangażowanego w rozwój społeczności lokalnej i upamiętnienie historii Gminy Padew Narodowa, prowadzącego szeroką działalność społeczną, wielokrotnie nagradzanego i wyróżnianego za swoją pełną zaangażowania aktywność zawodową przyznała Janowi Myckowi tytuł Honorowego Obywatela Gminy Padew Narodowa.
10:56, 24.10.2018
Gmina Padew Narodowa otrzymała dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na remont i utworzenie Klubu Seniora w Padwi Narodowej.
11:51, 23.10.2018
Dobiegają końca prace inwestycyjne dla projektu pn. ?Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa? (wartość całkowita zadania ponad 15 mln. w tym dofinansowanie ok. 10 mln zł).
1
08:46, 23.10.2018
W najbliższych dniach Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Mielca rozpocznie prace na ulicy Złotej. Całość inwestycji to wartość 1.2 mln. zł.
15:45, 06.10.2018
Na wniosek wójta gminy Roberta Pluty, radni Rady Gminy w Padwi Narodowej podjęli uchwałę zwalniającą z podatku wszystkie domy ? budynki mieszkalne do 250 m2 powierzchni użytkowej.
11:25, 28.09.2018
Z inicjatywy wójta Roberta Pluty w czwartek, 20 września, odbyło się spotkanie promujące projekt ?Wolnym spacerkiem po Padwi?, realizowany w padewskiej bibliotece.
16:01, 24.09.2018
Gmina Padew Narodowa otrzymała dotację w kwocie 700 000 zł na zakup, po raz pierwszy w historii, nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który zostanie ulokowany w OSP Padew Narodowa.
REKLAMA
REKLAMA
© hej.mielec.pl | Prawa zastrzeżone