Zamknij
REKLAMA

Woda w Rzemieniu nadal skażona

14:06, 18.11.2019 | K.S
REKLAMA
Skomentuj

Od poniedziałku mieszkańcy gminy Przecław pozbawieni są wody pitnej. W wodociągu wykryto bakterie coli. Trwają prace nad przywróceniem wymaganej jakości wody. Publikujemy najnowsze komunikaty w tej sprawie.

AKTUALIZACJA - NIEDZIELA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu nie wydał nowego komunikatu dotyczącego jakości wody. Nadal obowiązuje komunikat nr 3 z dnia 21.11.2019r., w którym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu, informuje, że woda z wodociągu sieciowego zaopatrującego miejscowość Rzemień w dalszym ciągu nie nadaje się do spożycia dla mieszkańców nawet po przegotowaniu!

Wodę zdatną do picia można pobrać przy jednostce OSP Rzemień.

AKTUALIZACJA - PIĄTEK GODZ. 20:00

Komunikat Urzędu Miejskiego w Przecławiu:

UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI RZEMIEŃ! Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu nadal nie odwołuje komunikatu nr 3 z dnia 21.11.2019r., dotyczącego stwierdzenia obecności bakterii grupy coli w wodociągu sieciowym. Woda nie nadaje się do spożycia dla mieszkańców nawet po przegotowaniu.

W dniu jutrzejszym tj. 23.11.2019 r. (sobota) w godzinach popołudniowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu wyda kolejny komunikat dotyczący jakości wody w miejscowości Rzemień. Wodę zdatną do picia można pobrać przy jednostce OSP Rzemień.

W dniu jutrzejszym dyżur pracowników Urzędu Miejskiego w Przecławiu w godzinach od 7:00 – 15:00. Tel. 17 227 67 10.

AKTUALIZACJA - CZWARTEK GODZ. 15:40

Komunikat Urzędu Miejskiego w Przecławiu:

W dniu dzisiejszym, o godz. 14.49  otrzymaliśmy drogą elektroniczną z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przecławiu wyniki  badań wody surowej przed uzdatnieniem i uzdatnionej na SUW Tuszyma oraz w dwóch studniach głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Biały Bór, które potwierdzają, że woda jest dobrej jakości; wyniki nie stwierdzają jakiegokolwiek skażenia !!!

Pragniemy podkreślić, że studnie głębinowe z których korzysta gmina Przecław są jedynym źródłem wody pitnej na terenie gminy.

Informujemy, iż w dalszym ciągu szukamy  przyczyny  przedostania się  bakterii grupy coli do sieci wodociągowej  zaopatrującej w wodę naszą Gminę.

Za wcześnie jest jednak na to, by wskazywać jednoznacznie przyczynę obecności bakterii grupy coli w wodzie.

Na obecnym etapie podkreślamy, że nie wykluczamy żadnej z hipotez i potencjalnych możliwości zanieczyszczenia.

Informujemy również, iż Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu, wyodrębnił już gospodarstwa domowe, które posiadają własne ujęcie wody typu szpilka lub studnia, a jednocześnie są połączeni z gminną siecią wodociągową bez zabezpieczenia w postaci zaworu antyskażeniowego. Mogło to mieć negatywny wpływ na zaistniałą sytuację.

W dniu dzisiejszym dyżur jest pełniony w Urzędzie Miejskim do godz. 19.00.

AKTUALIZACJA - CZWARTEK, GODZ. 11:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu, informuje, że w kontrolnych badaniach jakości wody próbek pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 19 listopada 2019 r. z wodociągu sieciowego Tuszyma zaopatrującego miejscowości Przecław, Tuszyma, Kiełków, Wyłów, Zaborcze, Łączki Brzeskie, Podole, Biały Bór, Dobrynin jakość wody uległa znacznej poprawie. Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

UWAGA: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schłodzenia pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Niniejszy komunikat zmienia komunikat z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi dla miejscowości Przecław, Błonie, Podole, Kiełków, Zaborcze, Wyłów, Łączki Brzeskie, Dobrynin, Biały Bór i Tuszyma z wodociągu sieciowego Tuszyma.

Komunikat Nr 3 z dnia 21 listopada 2019 r. nie zmienia komunikatu Nr 2 z dnia 19 listopada 2019 r. dla mieszkańców miejscowości Rzemień. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu, informuje, że w kontrolnych badaniach jakości wody z wodociągu sieciowego Tuszyma zaopatrującego miejscowość: Rzemień w dalszym ciągu stwierdza się obecność bakterii grupy coli. Woda nie nadaje się do spożycia dla mieszkańców nawet po przegotowaniu!

W dalszym ciągu trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla całego obszaru Gminy Przecław.

AKTUALIZACJA - ŚRODA, GODZ. 17:20

Komunikat burmistrza Przecławia:

Woda pitna w Gminie Przecław w dalszym ciągu nie nadaje się do spożycia, choć jej stan według informacji Sanepidu poprawia się.

Komunikaty o braku przydatności wody do spożycia ogłoszone zostały na stronie internetowej UM, poprzez smsy, megafony, plakaty. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej docierają z wodą bezpośrednio do osób starszych, niesprawnych lub mających trudności z dotarciem do punktów dystrybucji wody.

W oczekiwaniu na kolejne wyniki badań, woda jest dostępna do celów spożywczych w cysternach oraz butelkowana, wydawana  w każdej  miejscowości zgodnie z komunikatami.

Woda do spożycia przez zwierzęta musi spełniać wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W celu ograniczenia niebezpieczeństwa  zatrucia zwierząt skażoną wodą można warunkowo zastosować obróbkę termiczną (gotowanie) lub zastosować środki odkażające nie wpływające szkodliwie na zwierzęta np. preparat Durion do nabycia w lecznicy dla zwierząt, zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Zapewniam, że Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Przecławiu cały czas wdraża odpowiednie działania naprawcze, polegające na dezynfekcji skażonej wody poprzez płukanie sieci i chlorowanie.

Przepraszam Mieszkańców za utrudnienia i proszę o zachowanie spokoju. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek niepożądanych objawów należy zgłosić się niezwłocznie do lekarza rodzinnego.

Sytuacja kryzysowa potrwa co najmniej do poniedziałku, tj. 25 listopada włącznie. Proszę na bieżąco śledzić nasze komunikaty.

AKTUALIZACJA - ŚRODA, GODZ. 13:00

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu:

W związku z wydaniem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu decyzji stwierdzającej nieprzydatność wody do spożycia z wodociągu sieciowego Tuszyma dla miejscowości: Przecław, Błonie, Podole, Kiełków, Zaborcze, Wyłów i Łączki Brzeskie informuję, co następuje:

  1. Woda do spożycia przez zwierzęta musi spełniać wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
  2. Obowiązek zapewnienia wody zdatnej do spożycia przez ludzi spoczywa na Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., 30-320 Przecław, ul. Przemysłowa 10.
  3. Zgodnie z wydaną decyzją powyższy zakład ma zapewnić odbiorcom wodę przydatną do spożycia przez ludzi do czasu wykonania skutecznych działań naprawczych i powiadomić odbiorców o punktach jej poboru lub zapewnić wodę konfekcjonowaną.
  4. W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zatrucia zwierząt skażoną wodą można warunkowo zastosować obróbkę termiczną (gotowanie) lub zastosować środki odkażające nie wpływające szkodliwie na zwierzęta np. preparat Durion do nabycia w lecznicy dla zwierząt (Gabinet Weterynaryjny w Radomyślu Wielkim, ul. Targowa 4).

AKTUALIZACJA - ŚRODA, GODZ. 12:55

Urząd Miejski w Mielcu uspokaja mieszkańców - woda z miejskiego wodociągu spełnia normy jakości. Z wody nie mogą korzystać jedynie mieszkańcy ul. Grabiowej i Kolejowej, którzy korzystają z wodociągu Przecław.

[ZT]54161[/ZT]

AKTUALIZACJA - ŚRODA, GODZ. 11:40

Komunikat Urzędu Miejskiego w Przecławiu: 

Podejmujemy działania naprawcze. Od wtorku od wczesnych godzin porannych, trwało płukanie sieci wodociągowej, które zakończyło się w godzinach nocnych i jest kontynuowane w środę.

Sztab kryzysowy organizuje wodę butelkowaną i cysterny. Obecnie wydaliśmy już ok. 17 000 litrów wody pitnej w butelkach 5 i 6 litrowych oraz kolejne dwa transporty po 3 500 tysiąca butelek są zamówione na kolejne dni (na terenie naszej Gminy znajduje się niecałe 3 000 gospodarstw domowych). Woda jest wydawana przez Druhów Strażaków z OSP, Sołtysów. Radnych, pracowników Urzędu Miejskiego i z góry dziękuję wszystkim za pomoc. Dalsze informacje na bieżąco będziemy przekazywać na stronie przecław.org, na naszych prywatnych Facebookach, poprzez Radnych, Sołtysów. Przewodniczących Osiedli, obwieszczenia drukowane na tablicach ogłoszeń, poprzez pracowników MOPS oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

Wszystkie szkoły i przedszkola w Gminie Przecław pracują normalnie z zastosowaniem procedur ostrożnościowych zalecanych przez Sanepid.

AKTUALIZACJA - ŚRODA, GODZ. 8:00:

Dzisiaj od godziny 08.00 dostępne są cysterny z wodą do celów spożywczych w następujących lokalizacjach:

- przy budynku OSP Tuszyma

- przy budynku OSP Rzemień

- przy budynku OSP Łączki Brzeskie

- przy budynku OSP Kiełków

(odbiór wody z cysterny z własnym polemikiem)

AKTUALIZACJA - WTOREK, GODZ. 17:00:
Z najnowszych informacji wynika, że problem z brakiem dostępu do wody pitnej dotyczy także części mieszkańców Mielca! Chodzi o mieszkańców zamieszkujących ulicę Grabiową i fragment ul. Kolejowej, gdzie nieruchomości zasilane są z wodociągu Rzemień. Woda w tych nieruchomościach jest niezdatna do picia

AKTUALIZACJA - WTOREK, GODZ. 16:10:
Komunikat godz. 16:10 - Woda do celów spożywczych w cysternach oraz konfekcjonowana znajduje dzisiaj się w następujących lokalizacjach:

- przy budynku OSP Przecław w godz. 13.00-14.00
- przy budynku OSP Podole w godz. 15.00-16.00
- przy budynku OSP Łączki Brzeskie w godz. 17.00-18.00
- przy budynku OSP Kiełków w godz. 19.00-20.00
- przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Zaborczu w godz. 21.00-22.00
- przy budynku OSP Rzemień po godz. 18.00*
- przy budynku OSP Dobrynin po godz. 18.00*
- przy budynku OSP Biały Bór po godz. 18.00*
- przy budynku OSP Tuszyma po godz. 18.00*
?* godzina uzależniona od dostawy wody

KOMUNIKAT SKIEROWANY DO WSZYSTKICH KONSUMENTÓW WODY - KOMUNIKAT Nr 2 Z WODOCIĄGU SIECIOWEGO TUSZYMA (wtorek 19 listopada, godz. 14:55)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu, informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu sieciowego Tuszyma zaopatrującego miejscowości: Przecław, Błonie, Podole, Kiełków, Zaborcze, Wyłów, Łączki Brzeskie, Rzemień, Dobrynin, Biały Bór i Tuszyma stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Woda nie nadaje się do spożycia dla mieszkańców. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

UWAGA: Woda dopuszczona może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Niniejszy komunikat zmienia komunikat z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi dla miejscowości Przecław, Błonie, Podole, Kiełków, Zaborcze, Wyłów i Łączki Brzeskie z wodociągu sieciowego Tuszyma.

AKTUALIZACJA: WTOREK GODZ. 13:00:

Woda do celów spożywczych w cysternach oraz konfekcjonowana znajduje dzisiaj się w następujących lokalizacjach:

- przy budynku OSP Przecław
w godz. 13.00-14.00

- przy budynku OSP Podole
w godz. 15.00-16.00

- przy budynku OSP Łączki Brzeskie
w godz. 17.00-18.00

- przy budynku OSP Kiełków
w godz. 19.00-20.00

- przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Zaborczu
w godz. 21.00-22.00

CAŁODOBOWO"
Tuszyma – Stacja Uzdatniania Wody
(punkt czerpania wody do własnych pojemników transportowych)

INFORMACJA PONIEDZIAŁEK 18 LISTOPADA:
Woda nie nadaje się do spożycia dla mieszkańców miejscowości Przecław, Błonie, Podole, Kiełków, Zaborcze, Wylów i Łączki Brzeskie.

Dla mieszkańców przygotowano punkty pobory wody. Jak ocenia burmistrz Przecławia Renata Siembab, powiadomienia o złym stanie wody natychmiast trafiły do mieszkańców. - Tej chwili jednostki OSP zostały zaopatrzone w wodę pitną, pomagają pracownicy urzędu. Niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu z sanepidu, że woda dla mieszkańców tych miejscowości nie nadaje się w ogóle do spożycia, zostały uruchomione - oprócz strony internetowej, powiadomienia dla radnych, sołtysów, wysłano też smsy do mieszkańców - mówiła.

- Zamierzam testować też nowy system alarmowania, by z megafonów poszła do mieszkańców informacje, by tej wody nie spożywali - podkreślała.

Przy OSP na terenie gminy każdy mieszkaniec może otrzymać 5 litrów butelkowanej wody. Bez ograniczeń można pobierać wodę w Tuszymie. - Na słupie na Tuszymie na stacji uzdatniania wody każdy z mieszkańców może podjechać i każdą ilość wody wziąć dla siebie - poinformowała burmistrz Przecławia.

- Woda musi trafić do 1200 gospodarstw. Te 5 litrów to jedynie początek pomocy mieszkańcom. Woda trafić ma też do osób, które same nie mogą jej pobrać w wyznaczonych punktach. - Jest spore zaskoczenie, pracownicy MOPS objeżdżają starszych mieszkańców gminy, swoich podopiecznych, informując. Wydam też takie polecenie strażakom, by docierali do osób starszych czy niepełnosprawnych - mówiła Renata Siembab. - To sytuacja trudna i awaryjna.

Jak informuje burmistrz, bakterii nie wykryto w wodociągu po drugiej stronie Wisłoki, a więc w miejscowościach Tuszyma, Biały Bór i Rzemień.

- Jutro będą kolejne badania wody, zobaczymy co się będzie działo. W tej chwili ta sieć wodociągowa liczy 20 lat. Nie była nigdy gruntownie remontowana. W 2015 roku i w tym, Zakład Gospodarki Komunalnej robił przegląd sieci i nie wiem na ten moment skąd te bakterie coli się wzięły, bo ta sieć była udrażniania i przepłukiwana - powiedziała. - Gmina Przecław pozyskała środki z rezerwy premiera na zadanie - przekop pod Wisłoką, również modernizację stacji uzdatniania wody. Mam nadzieję, że ta sytuacja poprawi się do końca tego roku. Pieniądze mamy, postępowanie przetargowe też.

- Proszę mieszkańców o spokój. Wykupiłam każdą wodę w sklepach. NIe jesteśmy w stanie dla wszystkich mieszkańców odpowiedniej ilości zakupić, to sytuacja kryzysowa, ale myślę, że powolutku to się uspokoi. Gdy pojawi nie jakikolwiek komunikat od sanepidu opinia publiczna będzie poinformowana - apeluje Renata Siembab.

Wodę zdatną do spożycia będzie można pobrać w wyznaczonych miejscach:

Tuszyma – Stacja Uzdatniania Wody

(punkt czerpania wody do własnych pojemników transportowych) 

Przecław – przy budynku jednostki OSP

(dla miejscowości Przecław, Błonie)

 Kiełków – przy budynku jednostki OSP

(dla miejscowości Kiełków, Zaborcze, Wylów) 

Łączki Brzeskie – przy budynku jednostki OSP

(dla miejscowości Łączki Brzeskie)

Podole – przy budynku jednostki OSP

(dla miejscowości Podole)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu dzisiaj (18 listopada) około godziny 14:00 poinformował, że w badaniach jakości wody z wodociągu sieciowego Tuszyma zaopatrującego miejscowość Przecław, stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Co za tym idzie - woda nie nadaje się do spożycia.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu sieciowego Tuszyma zaopatrującego miejscowość Przecław, stwierdzono obecność bakterii grupy coli – przekazują w komunikacie. - Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

UWAGA: Woda dopuszczona może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

REKLAMA
(K.S)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (173)

........................................

19 6

Jncydent kałowy 14:40, 18.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

MiolMiol

1 9

Możesz powiedzieć czemu jesteś takim *%#)!& ? 23:46, 18.11.2019


Agi 1989Agi 1989

31 17

Ten Przecław to jednak zacofany jest. pół gminy nie ma kanalizacji to teraz jeszcze wody mieć nie będą. A i drogi 2 metrowe, że się wyprzedzić nie da. Współczuję ludziom mieszkających w wylowach czy bialych borach. 16:30, 18.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

KatarzynaKatarzyna

16 5

Dziękujemy za współczucie, ale jest ono zbędne, żyje nam się bardzo dobrze.
PS. Wylów i Biały Bór pisze się wielką literą :) 18:49, 19.11.2019


AchaAcha

21 6

Czy do Wylowa i Zaborcza to nie da się dojechać z beczką wody????
Przecież tutaj mieszkają ludzie, którzy są starsi, schorowani ......
W jaki sposób mają odebrać wodę z Kiełkowa????
A tak w ogóle, to czy wiedzą, że woda jest skażona???
Informacja o skażeniu była podana niewłaściwie - ważniejsza była informacja na www gminy, jak pani burmistrz składa kwiatki na Rynku..... 16:41, 18.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

LoloLolo

13 3

Pewnie akcja ZUS lub krus będzie mniej emerytur 🤠 17:00, 18.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

LoliLoli

60 1

Jak szambo w gleby wylewaja to teraz jest efekt. Niech teraz gmina zacznie kontrolowac co ludzie robia z szambem 17:11, 18.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ZawiszaZawisza

18 6

A gdzie wot to sytuacja wymarzona dla OC można się sprawdzić, sztab kryzysowy powołać niech nosz wodę dla ludności siedzieć za biurkiem i machać długopisem po mapie żadna sztuka 18:40, 18.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Oj zawiszaOj zawisza

1 0

Ty tępa dzida jesteś. 13:00, 20.11.2019


MieszkaniecMieszkaniec

41 2

Gdyby nie hej.mielec, to pewnie nie dowiedzielibyśmy się o tym zdarzeniu do chwili obecnej---zaczęto informować mieszkańców za pomocą komunikatów głosowych...
Dlaczego dało się SMS-ami powiadamiać ludzi o wiatrach, burzach czy ... wyborach a o takim zdarzeniu nie???
Kolejna sprawa
Płukanie sieci raz na 4-5 lat...
Toż to ewidentna kpina z mieszkańców!!!
Co z zachorowaniami do których dojść może?
Dlaczego na tablicach ogłoszeniowych czy też skrzyżowaniach ulic i dróg nic nie ma o tym , jak się mają ludzie zachowywać , na co zwracać uwagę i jak reagować na ewentualne objawy???

Kto poniesie odpowiedzialność za to, że ludzie będą chorować, nie mogą dowolnie korzystać z wody czy to do konsumpcji czy też do celów higienicznych?
Co z tymi pięcioma litrami ma rodzina zrobić?
Jak jutro dzieci pójdą do szkoły a rodzice do pracy???
Po zapachu nas mają identyfikować???

Co z tego, że w kilku punktach gminy są remizy w których wydawana jest woda..
Bezwzględnie służby miejskie, straż ,policja, pracownicy Urzędu lub nawet harcerze, winni uczestniczyć w patrolach które winny zapukać do każdego domu w celu sprawdzenia , czy mieszkańcy wiedzą o zdarzeniu i czy nie potrzebują wody lub innej pomocy...
Rozumiem że jest to nie planowane zdarzenie, ale ZGK nic nie robi, aby takim przypadkom przeciwdziałać.
Nawet telefony z prośbą o płukanie sieci nic nie dają,
Woda żółta, czasem wręcz rdzawa.
Filtry w każdym urządzeniu trzeba wymieniać minimum cztery razy w roku!
Oczywiście , fakt taki nie wzrusza dostarczyciela wody
Twardo fakturują za tą lurę , jak by to była woda źródlana...

18:56, 18.11.2019

Odpowiedzi:6
Odpowiedz

JaJa

12 0

Kolejna sprawa dlaczego o tym informuja w poniedzialek po poludniu, skoro podobno taki stan rzeczy jest od piatku. 19:16, 18.11.2019


RomeczekRomeczek

6 0

Tak! Lokalny serwis z Przecławia bębni o tym od poludnia.. 21:45, 18.11.2019


JOtJOt

2 0

Proponuję zgłaszać zastrzeżenia do sanepidu. Na stronie jest formularz prośby o interwencję, można też zadzwonić. Pracownicy przyjadą, pobiorą próbki w kilku miejscach, zbadają ją i przyślą wyniki, Urzędowi Gminy też. Wtedy zaczną działać, znam z autopsji. 19:55, 19.11.2019


3 0

W sumie masz rację, jak trzeba upomnienie doręczyć to nawet w sobotę potrafią po domach krążyć. 08:19, 20.11.2019


PatPat

1 3

Ogólnie wpis rzeczowy, ale miejscami jak dziecko: "Dlaczego dało się SMS-ami powiadamiać ludzi o wiatrach, burzach czy ... wyborach a o takim zdarzeniu nie???"
Ostrzeżenia o pogodzie są wysyłane przez system do telefonów zalogowanych do nadajników w regionie, gdzie występuje problem. Tego pilnuje sztab i w porozumieniu z operatorami wysyłają ostrzeżenia, nie za darmo oczywiście. W gminie też jest coś takiego, tylko trzeba zgłosić chęć i udostępnić numer. 08:36, 20.11.2019


ABCABC

0 0

Wiadomości o zanieczyszczonej wodzie były podawane przez lokalne serwisy, oraz były umieszczone na stronie gminy. Rozwieszano również plakaty i głoszono przez radiolę. 17:21, 21.11.2019


WRYJWRYJ

29 12

Pani burmistrz się sprawdziła - ha ha ha ha. Może jeszcze przeprowadzić ćwiczenia WOT i OC w wydawaniu wody. Żenada dają ludziom butelki, a szefowa ratusza prowadzi ich wydawanie. Szkoda ludzi myślę, że następnym razem lepiej wybiorą. 20:07, 18.11.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

KoliKoli

6 3

A co takiego nie zrobila lub zrobila zle?? 00:30, 19.11.2019


widzę widzę

3 0

Tyle masz do roboty to idź i pomóż rozwiązać problem cwaniaku . 18:46, 20.11.2019


TomdomTomdom

18 9

Kaźdy porządny gospodarz ma studnię na swoim obejściu w razie awarii mamy pyszną wodę na bieżące potrzeby. 20:38, 18.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

KikiKiki

14 4

I każdy ten porządny bada Co jest w tej wodzie? Większość wieśniaków na studnię, ake tez niedaleko obok wylewa szambo w glebe 14:54, 19.11.2019


DawidDawid

24 1

Jak nie sok z pigwy to cola. Ludzie to co pić? 20:54, 18.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ElizaEliza

4 0

Wodę święconą 20:39, 19.11.2019


REKLAMA

KasKas

10 5

A czy w tych miejscowościach nie ma studni? 21:36, 18.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


MkolMkol

0 1

O widzę że wiesz jak to smakuje. Pijasz na śniadanie czy kolację zaraz po zjedzeniu swojego gòw..na ? 23:51, 18.11.2019


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


tenten

2 0

czyli masz szanse na przeżycie, szczęściarz. 09:25, 19.11.2019


Zły!!!Zły!!!

36 3

A dlaczego nie było informacji o skażeniu wody wcześniej?
Dlaczego o takiej sytuacji mają się dowiadywać mieszkańcy z poczty pantoflowej albo z portalu społecznościowego?
A co wtedy jak ktoś nie ma i nie śledzi takowych?
Co z takimi ludźmi , starsi itp...co o niczym nie wiedzą może do dziś!?
Gdzie odpowiednia reakcja na sytuację?
Gdzie dozór wody przez tak wielce wspaniałego prezesa wodociągów, który na wszystkim się zna?
Nie dawno podobna sytuacja miała miejsce w Łączkach Brzeskich i co?
Tym bardziej kontrola o jakość tego czegoś co leci z naszych kranów i za co płacimy (bo wodą to ciężko nazwać)powinna być lepsza w trosce o zdrowie mieszkańców!
Jak by nie inne losowe zdarzenie to do dziś byśmy spożywali wodę narażając swoje zdrowie i własnych rodzin!
Ja się pytam gdzie w takiej sytuacji jest dozór nad tym wszystkim, w przeciągu praktycznie miesiąca znów zagrożenie. I pytam kto za to odpowiada?Od ponad 2 tygodni panuje w naszej gminie biegunka, wymioty i inne dolegliwości. Dlaczego woda nie jest badana ciągle tylko wtedy kiedy jest już zakażona.
Czy Pani burmistrz nie pojechała sobie czasem na wycieczkę w czwartek do Krynicy mając głéboko w poważaniu sytuację w naszej gminie?
Odnoszę wrażenie za jakby ta bakteria znajdująca się w wodzie miała chociażby nazwę np. marszałek Ortyl to zapewne reakcja była by inna.. Zaraz sesje fotograficzna by zrobiono i obwieszczono by wszem i wobec i gdzie się da, czy nie tak to wygląda to całe ,, rządzenie,,?
Nie tak wygląda merytoryczne podejście naszej włodarz... ?Parcie na szkło to ta Pani chyba ma?!


10:18, 19.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ABCABC

0 1

Informacja o skażeniu wody była i jest na stronie Gminy, lokalnych portalach itd. A kto odpowiada? Po trochu wszyscy. W Łączkach Brzeskich wodociąg ma ponad 40 lat i do tej pory nie było żadnej modernizacji. Gdzie były poprzednie władze? Również z szambami jest problem, ludzie puszczają nieczystości do kanałów. 17:26, 21.11.2019


WRYJWRYJ

28 4

Do Koli - błyskawiczne ostrzeżenie mieszkańców, sytuacja z kiepską wodą trwała od jakiegoś czasu, cyrki z wodą występują w gminie nie pierwszy raz, więc należało dmuchać na zimne. Za dostarczanie dobrej jakości wody dla mieszkańców odpowiada wójt, burmistrz, prezydent. Pani burmistrz potrafi robić pr w mediach z kolegami z PiS a nie patrzy na dobro mieszkańców 11:02, 19.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


Odwołać prezesa ZgKOdwołać prezesa ZgK

36 2

Prezes ZGK jak przyjdzie do działania w sytuacjach kryzysowych gubi się jak dziecko we mgle. Co było kiedy drogi były zawalone śniegiem i lodem? Krzyczeć i zrzucić wine na innych potrafił, choć odpowiedzialność była po jego stronie. Kolejne skażenie wody w tym roku i jakiekolwiek ruchy zaczęły kiedy było już dawno wiadomo że z wodą jest coś nie tak,kiedy aptekarki same sugeruja że coś jest na rzeczy, żeby uważać, a woda z kranu śmierdzi. Jak się Pan nie znasz na robocie to, miej honor i zwolnij stołek. 13:25, 19.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MieszkaniecMieszkaniec

11 2

Czyli poszliśmy krok do przodu....😡

Co się robi aby zdezynfekować sieć ???
Nie widać służb ani beczkowozów
Przecież to ewidentna kpina z ludzi.
Co robi Starosta??? 16:14, 19.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

MieszkaniecMieszkaniec

12 0

Jeszcze jedno,

Prośba do Redaktora

Prosimy podawać nowe informacje w systemie NAJŚWIEŻSZA NA GORZE z dokładnym podanie daty i godziny zamieszczenia
Jednocześnie prosimy o to, aby nowe wpisy były oddzielone od wcześniejszych np linią przerywaną!!!

Proszę również o zadanie pytań Sanepidowi o to kiedy ( dokładnie dzień i godzina) przebadano wodę od piątku począwszy, kiedy i o ktorej godzinie informacje zostały wysłane do Urzędu w Przecławiu?

Inaczej
W jakim dniu i jakiej godzinie wiedza o przekroczeniach została powzięta w Powiecie i Urzędzie Gminy???

16:21, 19.11.2019


obserwatorobserwator

20 0

ta woda już od dawna jest jak gnojówka i tak cierpimy 17:22, 19.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

okooko

4 1

A gdzie szambo wylewasz?? 19:01, 19.11.2019


A jakA jak

7 1

ktoś nie jest mieszkańcem to może spożywać tę wodę? 18:44, 19.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

MSWMSW

21 0

Wystarczy zobaczyć gdzie z szamb ludzie puszczają ścieki i poprosić rachunki z wywozu nieczystości !!To za głowę się sanepid złapie.Piątkowiec i Wola Mielecka też jest kilku cwaniaków.Jeżeli rodzina 3-4 osobowa ma szambo 4 m3 i rachnek na jeden lub dwa wywozy w roku a często nie ma wogóle to wiadomo gdzie to g..poszło !! 18:59, 19.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

A bary i sklepy dziaA bary i sklepy dzia

9 0

Gdzie jest sanepid jak obsługa myje ręce? 19:17, 19.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MM

18 2

Najgorsze jest podejście gminy do tematu. Ludzie podjeżdżają po wodę a tu się okazuje że dają jedną butelkę wody 6l na jeden numer domu ( często 6-7 osób) i co z tą wodą zrobić ? 19:53, 19.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

DjDj

2 1

Umyj że d... 11:12, 20.11.2019


Mieszkaniec Mieszkaniec

42 6

Siembab zwolniła z ZGK Chmurę, człowieka kompetentnego, znajacego się na rzeczy a zatrudnila Szostaka, który nie ma zielonego pojęcia o zarządzaniu taką jednostką.... Tragedia! Kłamią ludziom w oczy. W lutym już była akcja z oczyszczlnią na Błoniu i nic..... Zero. Nic ich to nie nauczyło. Truli ludzi wtedy, truja nadal i mówią że nic się nie dzieje. Ze maja wszystko pod kontrolą. To jest nie do pomyślenia. Szostak odejdź ze stanowiska, Siembab również. Widać że nie nadajecie się żeby zarządzać nasza gminą! 20:00, 19.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JAJAJAJA

3 6

Czyżby auto reklama? 21:47, 19.11.2019


SzamboSzambo

22 0

A wylewajcie szambo za plot dalej to będziecie mieć dobrą wodę. Niech kazdy zacznie od siebie. Jak mozna w 21 wieku wylewac nieczystosci prosto w glebe? 20:28, 19.11.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

lionlion

1 1

Niech wreszcie zrobią tą kanalizację, bo już w 2015 miała być skończona, a tu 2020 za pasem a kanalizacji nie widać. Wtedy skończy się wylewanie szamba na pola i do rowów melioracyjnych. Ja akurat mieszam koło rowu i czuję kiedy któryś z sąsiadów opróżni szambo. Nie polecam. 15:54, 20.11.2019


MatMat

1 0

Co ty pier... zamów usługę wieśniaku w ZGK, a nie za płot. 08:37, 21.11.2019


UU

18 1

Tylko dlatego sie o tym dowiedzieliscie, bo za duzu zatruc było. 21:08, 19.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Ryszard wróć! Ryszard wróć!

26 12

Ta baba nie nadaje się na rządy. W rok doprowadziła że nasza gmina jest zrujnowana. Tys sobie fotografii nie strzelał na fejsie z byle *%#)!& bo by fejsa rozj...ało. 21:11, 19.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Żul przecławskiŻul przecławski

4 4

Rysiu spokojne , bo ci żyłka strzeli. 14:55, 20.11.2019


A ja mam pytanie A ja mam pytanie

6 1

A co jeśli umyłem podłogę i bratanek przeszedł boso ? 21:32, 19.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

AzbestAzbest

1 1

Platfusa dostanie 22:31, 20.11.2019


LolaLola

17 2

Jadę na drugi koniec wsi i dostaję 5 l wody. Więcej nie dadzą. Na co ma mi ta ilość wystarczyć? Proponuję wszystkim mieszkańcom zbierać paragony za zakupioną wodę i do gminy po zwrot kasy. Od tygodnia wszyscy domownicy łącznie z kotami i psami wymiotują i mają *%#)!& i oto mamy wyjaśnienie sytuacji. 21:42, 19.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JokeroJokero

2 0

Sytuacja może być odwrotna. Do rachunku za wodę mogą doliczyć koszty za te bańki z wodą. Po coś te listy przy wydawaniu są prowadzone 😂 22:51, 19.11.2019


3 bańki3 bańki

13 2

Te 3 bańki z niby rezerwy Pinokia które dostała Renata na oczyszczalnie pod Wisłoka to wydac na wodę teraz dla ludzi bo 5 l na dom to jakaś porażka. A już nie wspominam o lekach na *%#)!& i wymioty
21:47, 19.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

AaaAaa

16 2

Tylko gdzie ta woda w butelkach. Po paru minutach nie było ani jednej. A poza tym 5l na rodzine. Kpiny pani burmistrz. 22:01, 19.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MieszkaniecMieszkaniec

20 4

Pani burmistrz niech idzie na rynek i zrobi sobie piękna zdjęcia z prezesem jaka to piękna gmina i ze wszystko robi dla dobra mieszkańców. Tylko powiedz ludzia co Ty zrobiłaś w tej gminie do tej pory ? Chyba potrafisz fotki słać i pokazywać co Zle poprzednia władza zrobiła. Weź się do roboty. Róbcie tak dalej a będzie to czarna strefa jak w Czarnobylu ! Może lepiej się zna na sądzeniu ziemniaków niż włodarzach ! 22:04, 19.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Och Och

20 2

Tylko czekać aż będzie epidemia. Gdybym nie zagladnelana FB to nawet bym nie wiedziała o skażeniu wody. Co już pewnie za późno. A starsi ludzie co nie mają internetu skąd mają wiedziec. Jaka władza taka sytuacja. Żenada 22:06, 19.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Mieszkanie Mieszkanie

19 5

Może warto pojechać do Pana chmury po radę co ma Pani burmistrz zrobić w takiej sytuacji 22:11, 19.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

HahaHaha

7 1

Ale dowcip 23:31, 19.11.2019


BbbBbb

12 2

Kpina smsy ostrzegawcze akurat człowiek jakby internetu nie miał to nic by nie wiedział Pojechałem po wodę i nawet 5 l na jeden dom nie było to gdzie niby ta woda się podziała 22:25, 19.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MieszkaniecMieszkaniec

15 2

Gdzie te SMS ,że woda jest nie zdatnada picia ?Dla ludzi starszych i chorych żadnych wiadomości . 22:46, 19.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

DawidDawid

17 6

Brawo Pani Burmistrz. Za natychmiastowe ostrzeżenie(informacja krążyła od piątku), za natychmiastowe działania (piękne zdjęcia z rozdawania wody w poniedziałek), wydawanie wody przy hydroforni w Tuszymie (poniedziałek). Informacje dla zagrożenia dla całej gminy jedynie dzięki mediom( wtorek godziny popołudniowe) brawo Pani Burmistrz. Zatkam nos i jednak wypije pigwowke z Gminy Borowa.


22:53, 19.11.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

DziadekDziadek

4 0

Polecam pigwowke od Pani sołtys z Borowej lepszy ten "sok" niz ta woda co 5 l na 5 osobową rodzinę dadzą 1 litr to chyba trochę za mało??? 11:04, 20.11.2019


Odp do dziadek Odp do dziadek

0 0

Liter, 1 liter się mówi :) 23:03, 24.11.2019


Salmonella Salmonella

28 3

Gdyby nie salmonella i zatrucie się nią dzieci tydzień temu to sanepid nie badał by wody i do tej pory bylibyśmy truci. Od kilkunastu dni jakas totalna masakra jeśli chodzi o biegunki i wymioty oraz ból brzucha. Epidemia narasta a władze twierdzą że nie dzieje się nic złego. Skandal. 23:49, 19.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Covwy chcecie?Covwy chcecie?

18 17

Gmina już dostarczyła ponad 20 tys litrow wody. Oczekujecie cudów, a może zacznijcie od siebie? Co robicie z szambem? 02:45, 20.11.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

addamaddam

13 1

mamy kanalizacje i opłaty 3xcena wody niezdatnej do picia 06:45, 20.11.2019


0 1

Nie płacisz za wodę niezdatną do picia, bo jej nie używasz. Co za geniusze tam żyją. 11:20, 21.11.2019


aroniaaronia

23 7

Dwója pani burmistrz, dwója z zarządzania kryzysowego, nie zdała pani egzaminu ... gdzie informacja do ludzi? gdzie straż pożarna? gdzie ogłoszenia? wy sie do kopania rowów naddajecie a nie do rządzenia! 08:18, 20.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

olekolek

23 0

skoro przekazujecie informację ze po uzdatnieniu wody do picia trzeba spuścić wodę ze zbiorników w ilości "aż do skutku" to rozumiem że rachunki za wodę i kanalizację będą anulowane z tego okresu.
żeby było ciekawiej od pani w sanepidzie usłyszałem, że jak chcę mieć pewność że woda jest ok to mam sobie ją przebadać na własny koszt (300zł). żenada 08:26, 20.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MielcokMielcok

2 7

oj jak mi was szkoda ... 09:24, 20.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MieszkaniecMieszkaniec

10 0

Pytanie,

Podawane jest, że woda w Przecławiu: - przy budynku OSP Przecław w godz. 13.00-14.00.
Co z pozostałymi godzinami w przypadku osób pracujących...

Kiedy zacznie się uzdatnianie wody?
Na czym ma to polegać i jak my mieszkańcy mamy współpracować w tym procesie???

Dlaczego nie ma podanego telefonicznego numeru informacyjnego ( czynnego 24h/dobę) ??? 09:30, 20.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

za dużo oczekujeszza dużo oczekujesz

6 0

oni tylko zdjęcia potrafią na FB wrzucać... 11:02, 20.11.2019


HitlerHitler

4 0

W jakim Rzemieniu jaką wodę ktoś widział. 11:21, 20.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

borybory

8 2

porażka, porażka zero informacji, nic, na stronie urzędu to nawet maila nie mają żeby o coś zapytać! ludzie to jest średniowiecze! 11:30, 20.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

olo111olo111

11 0

Bakteria coli w wodzie wodociągowej w gminie Przecław to przecież nie pierwszy raz się pojawiła. Teraz jest taka różnica że zrobił się duży szum, ot co. Ja to kojarzę od dobrych paru lat że co jakiś czas ta bakteria w wodzie wychodziła, tylko powiedzmy że raz mówili o tym oficjalnie a innym razem było cicho sza, a człowiek dowiadywał się od znajomych co mają znajomych w gminie czy wodociągach.
Pytanie jak często ta woda jest badana? W piątek pobrali próbki i wyszła bakteria coli. Kiedy było poprzednie badanie? Jak rzadko robią badania to może nawet nikt nie wie że woda zanieczyszczona jest. 11:35, 20.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

 oficjalnie oficjalnie

0 0

Taaa po byku oficjalnie. Ukrywali wszystko i gdyby nie fakt że salmonella wyszła to badanie wody byłoby w grudniu i tyle czasu dalej by nas truli. Brawo Szos, brawo Siem *%#)!& w banie 23:43, 21.11.2019


zbyszek z sosnowcazbyszek z sosnowca

4 0

Jeden uj czy z bakteria czy bez, i tak lipna jakosc, lepsza ze studni to picia a do mycia to juz tam wszystko bedzie :D:D
11:47, 20.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

NiehejtNiehejt

14 2

Oj, a prezes super kompetentny z ZGK w Przecławiu jakiś cichutki na fejsie, tyle hejtu wylał na innych, że mu na siebie samego brakło. Najważniejsze, że panują nad sytuacją i rozdają litery na pocieszenie. Tak, to nie przejęzyczenie, Litery rozdają ;) posłuchajcie wywiadu z radia Leliwa z panią burmistrz, która mówiła, że wydali już kilka tysięcy LITER. Brawo Wy! Reasumując czekamy na posty Krzysia ze śmiesznymi memami w stylu to wina Tuska ;) bo nic więcej poza wklejaniem nie potrafi. 12:03, 20.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

.Ania.Ania

11 3

Brak słów, kto poniesie odpowiedzialnosc za leczenie i ew powikłania ? Proponuje pozew zbiorowy i nie dajmy dłużej sie wykorzystywać. Na zachodzi płacą podatki ale WYMAGAJĄ , a tu co sie dzieje? gorzej jak za komuny bo wtedy o zdrowie ludzi dbali bo potrzebowali rąk do pracy :/ 12:17, 20.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AdwokatAdwokat

15 5

Proponuje pozew zbiorowy do Sądu w sprawie odwołania i ukarania dyrektorowa ZGK w Przeclawiu za asertywność przez ostanie lata w działaniu naprawy/remontu infrastruktury Wodociągowej. Gdy starałem się o przyłącz wody podczas budowy miałem zapewnienia od w/w Dyrektora i jego podwładnych, iż woda jest kryształ. Od kiedy oni nas trują? Ile ten proceder Już trwa? woda żółta śmierdząca niezdatna nawet do WC, gdyż brudzi biała porcelanę. Taki stan rzeczy jest niedopuszczalny!!!!! 12:21, 20.11.2019

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

mieszkaniecmieszkaniec

9 1

jestem ZA, łaczmy się, to nasz wspólne dobro a nie hejtujmy 12:33, 20.11.2019


. .

9 0

Popieram, zorganizować pozew zbiorowy! Wyniki badan dopiero pod koniec tygodnia, ileż można tak funkcjonować???? 13:38, 20.11.2019


kxkx

4 0

Pewnie masz rację tylko czy doczekasz się wyroku ? 20:57, 20.11.2019


MatMat

1 1

Też się z chęcią przyłączę, tylko wpierw zróbmy porządki z ludźmi co wylewają ścieki do rowów, kanałów, na pola, itp. A później weźmiemy się za władzę. 08:35, 21.11.2019


REKLAMA

Dużymi literami Dużymi literami

18 10

Ja *%#)!& kogo te ludzie wybrali... Przecież ta baba nie potrafi nawet się wyslowic bez wiesniackiego akcentu.
Rozwiezlismy ileś tam LITER wody....
Prezes ZGK podaj się do dymisji razem z twoją Panią od liter. Twój czas się skończył bo już dość zatrules ludzi.... 12:35, 20.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Strona fb przecławStrona fb przecław

9 2

A strona https://www.facebook.com/pg/przeclawokolice/posts nie wyświetla zakładki POSTY, czyżby serwery nie uniosły im komentarzy dotyczacej obecnej sytuacji? A moze komus zrobilo sie wstyd i kasuje w tych postach swoje zdjecia ? 12:53, 20.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Leon9999Leon9999

4 0

Przecież to nie jest stroną gminy ktoś ją prowadzi prywatnie 15:15, 20.11.2019


ZbigniewZbigniew

18 8

Chcieli zmian , to mają- woda syf, brak komunikacji , wydawanie wody przez godzinę -porażka
Ludzie zatrudnieni w gminie przez obecna Burmistrz bez kompetencji. Proszę się zainteresować a nie pic tylko kawkę co ludzie robią z szambem jak nie mają zrobionej kanalizacji - bo wylewaja na pola i nas truja 13:17, 20.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

KawkaKawka

8 1

Ooo tak zważywszy że zakupili do urzędu eksperes do kawki za kilka tysięcy.... No cóż sekretareczka bez matury musi mieć udogodnienia heheheheh 16:48, 20.11.2019


Dla ciekawych Dla ciekawych

16 0

Podobno gnojowica ktoś zatruł ujęcie stąd ta cola 13:45, 20.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JojoJojo

14 13

Ludzie zastanówcie się co piszecie i zapytajcie poprzedniego burmistrza jaki spadek zostawił Pani Siembab. Niestety żyć koła i mogiła... 13:48, 20.11.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

olekolek

13 5

Czyli moze brać kase siedzieć na d i nic nie robić bo jest na kogo zwalić ?:D 13:55, 20.11.2019


Ktoś Ktoś

12 6

Ona jest od roku a już mamy samo łajno hehehehe 16:50, 20.11.2019


do- ktośdo- ktoś

2 1

weź się za robotę i nie narzekaj , jak miałeś łajno to je masz . 21:11, 20.11.2019


Moim zdaniemMoim zdaniem

20 3

Trzeba karać tych co wylewaja gnojowice i szambo w rowy do lasu itp. Jak nie będzie kary to wszędzie się może to zdarzyć. Smierdzialo w okolicy od paru dni, ludzie sami sobie to zgotowali 13:55, 20.11.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

kanalizacjakanalizacja

3 6

a moim zdaniem ludzie są chętni do podpięcia do kanalizacji ale funduszy brak to wylewają a co mają wypić pewnie jeszcze niedawno sami wylewaliście a dziś jacy ekologiczni dbający o środowisko 18:31, 20.11.2019


4 1

A co ma to tego brak kanalizacji?, zamawiasz usługę i ci wywiozą, tak pier... jakby kanalizacja za darmo była. I za wywóz i za kanalizację się płaci. 08:30, 21.11.2019


kikskiks

14 3

czy i kto doprowadził do błędnej decyzji sanepidu o strefie zagrożenia bakterią coli ograniczając się do ją do lewobrzeżnych miejscowości w gminie? Dyletanctwo? Co na to prokurator? Nie powinien się tm zająć? 14:27, 20.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Prokurator Prokurator

3 1

Powinien ten zatrudniony z Podola wziąć się w garść i podać do prokuratury. On już niejednego tam podał 16:52, 20.11.2019


LolLol

8 6

Zły napisał,że wójtowa pojechała sobie na jakąś wycieczkę do krynicy przed weekendem. Prawda to? To ciekawie spędziła rocznicę włodarzowania mając na uwadze informacje z gminy. Bravissimo! 14:36, 20.11.2019

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

Emi Emi

1 1

Poszukajcie na FB jak pławią się w basenach krynickich innych czort tam wie bo jak mawiał klasyk rząd się wyżywi18:12, 20.11.2019


niktnikt

4 0

kiełkowem rządzić się nie umie a gminą przecław . . . ? . . .jak widać litralnie też ! ile litrów ma alfabet ? siem... czy sorok... ? 18:30, 20.11.2019


ha haha ha

3 4

Każdemu wolno pojechać.Jeśli Pani Burmistrz pojechała to co złego się stało odpoczynek się należy jak pojechała to nie za waszą kasę tylko za swoje a informacja o wodzie była w poniedziałek 18:46, 20.11.2019


KasaKasa

2 2

Jak kasa z budżetu to za naszą kasę się bawi a ludziom kazała zakażona wodę wozić 19:06, 20.11.2019


arekkarekk

12 0

Prosze Was, nie kłóćcice sie miedzy sobą, tylko Wy na tym tracicie a zyskują Ci co Nami kierują / rzadzą . Najlepiej jest skłócić ludzi by całą swoją energie poswiecili na błahe wojenki miedzy sobą, a tzw |góra| dalej realizuje swoje cele. W grupie jest siła, nie dajcie sie zmanipulować. Tą metode stosowali od dawna by stłumić ew. zamieszki w państwie, Ludzie myślcie ! 17:02, 20.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Pozew zbiorowy Pozew zbiorowy

4 2

Racja. Pozew zbiorowy już się pisze! W kup.. Siła! Kto chętny ten się zgłosi. 17:39, 20.11.2019


boryna boryna

15 7

tak to jest jak urzędowanie zaczyna się od mszy świętej 18:12, 20.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

DawidDawid

13 3

Mam nadzieje, ze jakaś uczciwa stacja telewizyjna się tym zainteresuje. Ciekawe czy pani Burmistrz będzie tak z siebie zadowolona jak w tym ostatnim reportażu TVP Rzeszów. Ja to, Ja tamto... 18:19, 20.11.2019

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

Szkło Szkło

8 0

Oooo zobaczymy wtedy czy będzie takie parcie na szkło 19:13, 20.11.2019


lislis

2 1

Przecław czeka na takich ludzi jak TY chętnych do pomocy , działania . Następnym Burmistrzem będzie Dawid .? 21:19, 20.11.2019


DawidDawid

1 0

Do lis: jak Ci dam w łeb, to Ci dowcikpkowanie przejdzie. I tak midopomoz... 22:03, 20.11.2019


Do Dawid dowcipkowanDo Dawid dowcipkowan

1 0

Już setny raz chyba czytam twój komantarz. Za każdym razem płaczę ze śmiechu heheheeh 23:36, 21.11.2019


lis lis

0 0

tylko krzesło sobie weź , żebyś mi w jaja nie przywalił . 09:06, 22.11.2019


Wkurzona Wkurzona

11 7

Dzisiaj pod osp w Przecławiu rozdwali po 1 baniaku 5 liter na dom. Ale niektórzy dostali oczywiście więcej. Wiadomo.... Jesteś z Pisu dostajesz więcej 19:13, 20.11.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

kxkx

10 4

Pytali się z jakiej partii jesteś ?
To trzeba było powiedzieć że z PIS -u blondynko .
21:04, 20.11.2019


olek12olek12

1 0

a tym z Konfederacji to dadzą czy nie? 09:24, 21.11.2019


AnnaOjAnnaOj

10 0

Mówcie co chcecie, ale bida bez wody... Ani się porządnie umyć, umyć naczynia, przygotować posiłki, dać picie zwierzętom....
Naprawdę współczuję ludziom dotkniętym tym hmm... incydentem? (nie wiem jak to nazwać).
Najgorzej mają starsi, samotni ludzie, mam nadzieję, że nie zostali bez pomocy! 19:46, 20.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JoannaJoanna

5 0

Starsi mają najczęściej swoje studnie z których systematycznie korzystają. I tu wygrywają. 19:56, 20.11.2019


JoannaJoanna

17 2

Ja się dowiedziałam o skażonej wodzie od brata z Mielca, bo przeczytał na FB. Dlaczego nikt nie powiadomi mieszkańców skutecznie? A w Mielcu?! Straż miejska potrafiła iść i zapukać do 9 domów i poinformować o skażeniu. Da się?!. 19:53, 20.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

DawidDawid

10 7

Podziękujmy Naszej Pani Burmistrz za dary w postaci wody. Zaniesmy jutro po butelce Coli pod Urząd Gminy. 20:11, 20.11.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

cenzicenzi

2 0

Dawid ale Ty nawiedzony jesteś 12:35, 21.11.2019


lislis

0 0

Jak urośniesz to będziesz burmistrzem . 08:46, 22.11.2019


Co jest w ten wodzieCo jest w ten wodzie

12 0

Czy hej mielec z własnej inicjatywy zajmje sie tym co faktycznie jest w tej wodzie ? Bakterie coli to pikuś ,dlaczego nie podano reszty związków chemicznych które znajdują sie w wodzie prócz chloru i innych które służą do odkażania wody . Czekam na interwencję!! 20:26, 20.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

kxkx

10 14

Zamiast narzekać na burmistrz przypomnijcie sobie ile razy za P.Wójta woda nie naddawała się do picia ponieważ były bakterie coli , i z jakiego powodu ?
Czy wtedy wójt przywoził wam wodę ?
20:44, 20.11.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

Pojęcie Pojęcie

6 5

Przynajmniej Chmura miał pojęcie ile razy robić badania, gdzie jak i kiedy. I nigdy nie było takiego dziadostwa na taką skalę. A Szostak to co potrafi..... Nic. Zanim się czegokolwiek dowie to mu kadencja zleci no chyba że ma trochę honoru i odejdzie w cholere! 00:02, 21.11.2019


Do -Pojęcie Do -Pojęcie

8 3

Fakty są takie że bakterie coli mieliście już nieraz w sieci ! I co ?..za (Chmur,wójta) po, którzy nie poradzili sobie z problemem obciążacie ludzi którzy teraz pozytywnie działają ?
To Przecław . 01:12, 21.11.2019


Pozytywy Pozytywy

3 0

Taaaa pozytywnie działają. Śmiech na sali puste krzesła 23:32, 21.11.2019


ProtestProtest

12 3

Piątek godzina 15:00 pod urzędem gminy Przecław.
https://facebook.com/events/1315537101961997/?ti=cl
#TEMATDLAUWAGI 22:00, 20.11.2019

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

Do protest Do protest

4 4

Temat dla UWAGI to kto Cię wypuścił z zakładu przed zakończeniem leczenia na głowę. Wylewacie szambo za płot bo szkoda zapłacić za beczkowóz i utylizacje a teraz połączenie ze wam gmina wody w bankach nie nadaża zapewniać i jaka to ta wasza władza niedobra. Nie stać Cię na 1.6 zł żeby sobie kupić 5 litrów wody w markecie? To pij wodę z rowu bo dziś ma padać a nie żal się na forum jak Ci to jest w życiu złe protestanci za piątkę 08:47, 21.11.2019


Kto placze?Kto placze?

5 0

W D... Mam wodę od gminy... interesuje mnie szczekaczu czego nas nie poinformowano odpowiednio i na czas !!! Wpadka przez przypadek bo salmonella była.. 15:12, 21.11.2019


Gdzie tak tanio? Gdzie tak tanio?

0 3

Gdzie tak tanio wodę sprzedają ? 1,6zł za 5l Hahaha chyba tej wody z colą 15:16, 21.11.2019


DjDj

1 2

E.leclerc. rusz zupę i sobie sprawdź a nie płacz ze Ci gmina nie dała 17:06, 21.11.2019


Liter Liter

3 0

Liter kurka mówi się od dziś liter! 23:30, 21.11.2019


HKHK

16 3

A gdzie jest wszystkowiedzący i zawsze najmądrzejszy radny powiatowy z Podola, audytor i doradca? Wiecznie skory do komentowania i oceniania , gdzie Pan dzisiaj jest szanowny Panie radny? 22:13, 20.11.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

DawidDawid

1 2

Informuje prokuraturę, ze to wina Tuska. Zdecydowanie! 23:39, 20.11.2019


BanBan

6 2

Dał bana wszystkim i zablokował komentarze na fejsie. Oj Krzysiu, Krzysiu nieładnie tak uciekać od odpowiedzialności. 00:04, 21.11.2019


CeberCeber

6 1

Ja mam swoje ujęcie z żurawiem i mam w kupie wodę z kranu,na zdrowie nowocześni. 22:39, 20.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

Przypadkowe badaniePrzypadkowe badanie

12 0

Jeśli to prawda że wykryto skażenie przypadkowo to nie wiadomo ile czasu ludzie to już pili... ciekawe czy normalnie też robią jakieś badania. 22:41, 20.11.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

CitizenCitizen

6 0

Przypadkowo co to znaczy? To nie ma regularnych badań? Kto w takim razie nad tym czuwa? 23:05, 20.11.2019


do -citizendo -citizen

0 3

Ja ! 01:44, 21.11.2019


DawidDawid

7 1

Dowcip na dobranoc, przychodzi petent do urzędu. Sekretarka: Whisky z Colą. Petent :nie Dziękuje. 00:34, 21.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

miastowymiastowy

1 6

Typowy burok jesteś .
Idź po wodę . 02:09, 21.11.2019


TVN-y mają być...TVN-y mają być...

10 1

Przeclaw zyska na rozgłosie. Dobra szansa dla Pani burmistrz by przekazać trochę więcej informacji mieszkańcom. 06:25, 21.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

HKHK

8 1

Budżet na gospodarowanie odpadami komunalnymi się posypał to konkwistadorzy grzebali w koszach, w wodociągu kał to powinni sprawdzać ile kału w kale wydalają mieszkańcy.

Donosili jakiś czas temu do prokuratury że ich życia na Facebooku pewien emigrant chciał pozbawić i przed oblicze prokuratora go stawiać chcieli, zobaczymy czy tacy wyszczekani będą jak prokurator im zarzuty będzie wkrótce stawiał 🤣 06:41, 21.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

RrRr

9 12

Kłopot z wodą w gminie wygląda na sabotaż. Komu nie pasuje nowa burmiatrz, że chcą referendum. Jakie maja grzeszki? Strasznie duzo tu zbiegów okolicznosci, to wszystko jest ustawione. 08:13, 21.11.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Hahaha Hahaha

11 1

To czemu Pani burmistrz nie rozwiewa wątpliwości mieszkańców skoro taka poszkodowana. Ludzie zadają mnóstwo pytań a odpowiedzi jak nie było tak nie ma. 08:39, 21.11.2019


Bezsenne noceBezsenne noce

2 0

Pani siemb to dopiero początek.... Pani dluuuuugo jeszcze po nocach spać nie będzie..... 23:26, 21.11.2019


Widocznie maja cos Widocznie maja cos

10 1

Mają coś do ukrycia inaczej wszystko było by od razu udostępniane do publicznej wiadomości tą sprawą śmierdzi z każdej strony... 08:40, 21.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

józekjózek

5 0

to się we wsi narobiło 09:07, 21.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

borowyborowy

7 1

Ale wczoraj w Biedrze śmierdziało! bardziej niż zwykle, to jakaś masakra, czy sanepid nie powinien się tym zająć? 10:08, 21.11.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

BrudasyBrudasy

1 1

Cała gmina sie nie myla to i miało prawo smierdziec 🤣 14:15, 21.11.2019


łowca śmierdzieliłowca śmierdzieli

3 0

Hehe ...Borowy to zapewne od Ciebie śmierdziało...przyznaj nie myłeś się 14:24, 21.11.2019


JaJa

3 0

Zapewne od Ciebie najbardziej smierdzialo borowy 🤣🤣 15:08, 21.11.2019


sraka123sraka123

3 0

*%#)!& 11:04, 21.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

sraka123sraka123

5 0

elowina bardzo ładny ten Przecław 11:06, 21.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

PatPat

13 3

Jak się czyta te komentarze to śmiać się chce. Tak to cwaniactwo, jacy to silni, jak to zrobią porządek z tymi czy tamtymi, niech tylko przyjdą, a tu nagle problem z wodą na kilka dni i wychodzi ta siła. 11:28, 21.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AzbestAzbest

13 11

Koryciarze ze starej władzy najgłośniej szczekają. 13:00, 21.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Hał hałHał hał

1 0

My to dopiero szczekniemy.... 23:07, 24.11.2019


qwertyqwerty

3 1

Ktoś zapomniał o miejscowości Błonie. Też warto by było podać informację do której grupy zalicza się woda w tej miejscowości. 14:51, 21.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Okazja !!!Okazja !!!

5 0

Gdzie za 1.6zł 5 "Liter" sprzedają? 15:14, 21.11.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

lollol

2 0

w biedronce 15:23, 21.11.2019


Liter Liter

2 0

W Kiełkowie :) 23:06, 24.11.2019


AdiAdi

4 0

Witam. Czy w związku z zaistniałą sytuacją gmina może na swój koszt pobrać próbki wody z naszych prywatnych studni? Może jest taka możliwość a my o tym nie wiemy? Może warto by było ten temat nagłośnić skoro takich awarji ma być częściej z przyczyn starego wodociągu. 16:53, 21.11.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

1 3

Na swój koszt z prywatnych :))) dobre, dobre. Wiesz ile badania kosztują, grosze w porównaniu do zdrowia. Ale jak twoje zdrowie, jest warte kilkanaście zł, to gratuluję. 18:54, 21.11.2019


RuryRury

2 0

Co do rur to są brednie. Bronią się tak bo nie potrafią się przyznać że to ich wina ze nie dopilnowali badań. A badania można robić w Mielcu, Dębicy, Rzeszowie, Tarnowie. Koszt 200 zł. Zależy co się chce badać. Zrzuta z sąsiadami i badać, badać a później niech zgk i urząd oddaje kasę. Jak nie potrafią sami to my ich nauczymy! 09:09, 23.11.2019


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


alvialvi

3 1

Dlaczego nie ma dzisiaj komunikatu ze stacji epidemiologicznej? W Rzemieniu czujemy się jak obywatele drugiej kategorii :( Do nas na końcu dotarło zanieczyszczenie to nawet komunikatu w sprawie wyników badań nie chce się wydać.... Skoro dla Gminy Przecław jesteśmy mało ważni a sąsiadujemy z Mielcem, i wiele osób z Mielca osiedla się w Rzemieniu ciekawe jak wypadłoby obecnie referendum w sprawie przyłączenia do Mielca?
19:50, 22.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Jak widać...Jak widać...

4 1

Pani burmistrz się Rzemieniem nie przejmuje 😷 20:11, 22.11.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

SocjalistaSocjalista

0 1

Jakieś dowody? 20:51, 23.11.2019


Do wody Do wody

1 0

Brak dowodów to znak że są powody. 23:12, 23.11.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MieszkaniecMieszkaniec

0 0

Czyli co, już się wszędzie wszystko poprawiło???
Tak szybko ucichło, że chyba pora wypić za sukces .....
Tylko czyj i dlaczego ten ARTYKUŁ wygasł a zastąpiony został jakimiś bzdetami o policyjnej warcie nad wodociągiem przecławskim???
We wrześniu bakterie Coli były w wodzie w Łączkach Brzeskich---również wodociąg Tuszyma .
Tak nagle bakteria znikła, że aż dziwi, że nie odtrąbiono sukcesu na miarę województwa.
Teraz Przecław i wszystkie inne nitki wodociągu.
Przypadek???
Czy aby na pewno we wrześniu definitywnie się rozprawiono z bakterią?
Jakoś nie przypominam sobie, aby wodociąg był płukany w całości, o ile w ogóle było cokolwiek robione.
Jestem np. ciekaw, ile w ostatnich tygodniach osób zgłosiło się z objawami zatrucia do lekarzy i czy jakieś raporty z tego tytułu dotarły do Sanepidu.
12:51, 02.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© hej.mielec.pl | Prawa zastrzeżone