Zamknij
REKLAMA

Firma Spiroflex Sp. z o.o. poszukuje Magazyniera

11:57, 04.06.2019 | Ogłoszenie płatne

Firma Spiroflex Sp.z o.o. poszukuje Pracowników Produkcji - Magazynierów:

Wymagania:
- Lokowanie materiałów z produkcji w magazynie
- Wykonywanie ręcznych prac transportowych
- Przyjmowanie dostaw komponentów / wysyłka produktów gotowych
- Kontrola stanów magazynowych i utrzymywanie porządku na magazynie

W zamian oferujemy pracę:
- w nowoczesnej, stabilnej, rozwijającej się firmie
- umożliwiającą stały rozwój
- wykorzystującą najnowsze technologie
- oferującą satysfakcjonujące wynagrodzenie
- w zespole wysokiej klasy specjalistów

Kontakt:
tel. 17 743 29 81
e-mail: [email protected]  lub  [email protected]

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu i/lub moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji przeprowadzonej przez Spiroflex sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."

Informacja:
1. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Spiroflex Sp. z o.o. , ul. Wojska Polskiego 6E, 39-300 Mielec wszystkich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach na potrzeby obecnego postępowania rekrutacyjnego pracowników i zleceniobiorców oraz na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych pracowników i zleceniobiorców Administratora. 
2. Dołączanie do dokumentów zdjęcia nie jest wymagane przez ogłoszeniodawcę, ale w przypadku jego dołączenia przesłanie dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku twarzy widniejącej na dołączonym zdjęciu na potrzeby obecnego postępowania rekrutacyjnego pracowników i zleceniobiorców oraz na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych pracowników i zleceniobiorców Administratora.
3. Informacje dla osób, które prześlą dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na niniejs ogłoszenie :
• Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Spiroflex Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 6E, 39-300 Mielec. 
• Celem przetwarzania danych osobowych jest wykorzystanie ich w ramach obecnie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego pracowników i zleceniobiorców Administratora oraz wykorzystanie w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych pracowników i zleceniobiorców Administratora, jeżeli obecne postępowanie rekrutacyjnie nie zakończy się pozytywnie w stosunku do osoby, której dane osobowe dotyczą. 
• Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
• Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych innym odbiorcom danych osobowych. 
• Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
• Okresem przechowywania danych jest okres do zakończenia przyszłych rekrutacji lub do czasu wycofania zgody.
• Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych - w formie pisemnej na adres mailowy dostępny na stronie www firmy.
• Osoba której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych w dowolnym momencie - w formie pisemnej na adres mailowy dostępny na stronie www firmy.
• Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
• Przekazanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jest warunkiem zawarcia z Administratorem umowy o pracę lub umowy zlecenia, jeżeli w stosunku do tej osoby postępowanie rekrutacyjne zostanie zakończone pozytywnie.
• Osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do podania swoich danych osobowych a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym pracowników i zleceniobiorców Administratora. W stosunku do osób, których dane osobowe są przetwarzane Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

(Ogłoszenie płatne)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© hej.mielec.pl | Prawa zastrzeżone