Zamknij
REKLAMA

Trzecie już obrady radnych powiatu 20 grudnia

07:02, 13.12.2018 | Starostwo Powiatowe w Mielcu
Skomentuj

III sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 9:00 w Sali Obrad  Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6. Czym zajmą się samorządowcy?

Tematyka obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Mieleckiego.
2.  Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/288/2018 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2018 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2015 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego na 2019 rok.
9. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

Obrady rady powiatu są jawne.

(Starostwo Powiatowe w Mielcu)


Starostwo Powiatowe w Mielcu
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.).

komentarz (1)

CiekawskiCiekawski

1 0

A relacja online będzie działać, czy dalej będą przerwy? 14:08, 13.12.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© hej.mielec.pl | Prawa zastrzeżone