Zamknij
REKLAMA

Powiat ma plan na wypadek kryzysu

10:37, 11.10.2018 | Starostwo Powiatowe w Mielcu

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w czwartek, 11 października, pozytywnie zaopiniował Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego.

Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego stanowi jedno z podstawowych narzędzi Starosty Mieleckiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego lub mogącego spowodować sytuację kryzysową o skutkach wykraczających poza granice jednej gminy lub takie, które wymagają zaangażowania sił i środków przekraczających możliwości reagującej gminy z terenu powiatu mieleckiego.

Opracowanie planu i przedłożenie go wojewodzie do zatwierdzenia jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Zaopiniowany plan zawiera m.in. charakterystykę zagrożeń właściwych dla powiatu, ocenę ryzyka wystąpienia zagrożeń, mapy ryzyka i mapy zagrożeń oraz zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych.

REKLAMA
(Starostwo Powiatowe w Mielcu)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© hej.mielec.pl | Prawa zastrzeżone