Zamknij
REKLAMA

Samorządowa Karta Praw Rodzin wstrzymana. Jakie argumenty?

16:10, 13.08.2019 | M.B
REKLAMA
Skomentuj

Dużo czasu zajęła dyskusja nad wprowadzeniem Samorządowej Karty Praw Rodzin, zaproponowanej przez klub Prawo i Sprawiedliwość. Radni przyznawali, że karta ma też być narzędziem w ich walce z LGBT.

Na minionej sesji Rady Miejskiej szeroko dyskutowano o proponowanej przez radnych Prawa i Sprawiedliwości Samorządowej Karcie Praw Rodzin. Uchwała ta miałaby wzmocnić promocję rodziny, jej ochronę, założyła też powołanie rzecznika praw rodzin. Wiele miejsca poświęcono działalności szkół – tu zaznaczano konieczność weryfikacji organizacji, które prowadzą w placówkach zajęcia pozalekcyjne i wprowadzenie polityki informacyjnej dla rodziców o zajęciach ponadprogramowych.

[ZT]52796[/ZT]

Samorządowa Karta Praw Rodzin opiera się na Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a jej pierwotna treść to wspólna inicjatywa szeregu organizacji, działających na rzecz rodziny, m.in. Fundacja Mamy i Taty, Ruchu 4 Marca czy Centrum Życia i Rodziny.

Zadania już realizowane

Karta odwołuje się do zadań własnych gminy, czyli zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, m.in. ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczy, edukacji, polityki prorodzinnej, co było głównym powodem szerokiej dyskusji radnych, którzy poddawali w wątpliwość konieczność wprowadzenia dokumentu, który był dotychczas realizowany na mocy ustawy.

Prezentację na ten temat przygotowała Adriana Miłoś, zastępca prezydenta. – Chcę przypomnieć, jak szeroki zakres działań podejmuje gmina na rzecz mieleckich rodzin. Myślę tu o działaniach w zakresie edukacji, wychowania, profilaktyki, szeroko rozumianej pomocy, o działaniach w zakresie propagowania kultury, sportu, zdrowego trybu życia – mówiła. – Nasza gmina współpracuje ze wszystkimi rodzinami – zarówno z tymi pełnymi, jak i tymi, do których los nie za bardzo się uśmiechnął.

Adriana Miłoś przywoływała szereg ustaw, które realizowane są w Mielcu a także mówiła o zasadach obecnych w szkołach. – To rodzice wyrażają na piśmie zgodę na wszelkie działania od momentu zapisu dziecka do szkoły – zapewniała wiceprezydent. – Niczego w szkole nie da się zrobić bez zgody rodziców. Wszystkie dokumenty wewnętrzne szkół, mające wpływ na prace z dzieckiem, opiniuje Rada Rodziców.

Nie zabrakło też informacji o programach realizowanych przez gminę, m.in. wprowadzenie Mieleckiej Karty 3+, akcji dożywiania czy dopłat do biletów. – Wydaje się zasadne, że to państwo powinno  powołać rzecznika praw rodziny, tak jak ma to miejsce w przypadku rzecznika praw dziecka i rzecznika praw obywatelskich – mówiła Adriana Miłoś. W Mielcu od maja tego roku działa zespół ds. wykreowania kierunków polityki prorodzinnej.

Brak danych o dyskryminacji rodzin

– Rozumiem, że pani jak najbardziej rekomenduje przyjęcie tej karty, która będzie świetnym uzupełnieniem tego, co pani zaprezentowała? – pytał radny PiS Radosław Swół.

- Nie rozumiem celu wprowadzenia dodatkowego dokumentu, jakim miała by być Samorządowa Karta Praw Rodzin, ale myślę, że jest to temat do dyskusji – odpowiadała Adriana Miłoś.

Radosław Swół podkreślał, że karta daje nowe możliwości dla rodziców. – To co jest w tej karcie – tam nie ma nic dodatkowego, są rzeczy, które należałoby uruchomić, ale żeby je uruchomić trzeba przyjąć tę kartę – mówił. - Karta mówi o tym, że rodzice będą mieli możliwość opiniowania, weryfikacji organizacji, jakie wchodzą do szkół, nie ma tu nic złego. Chcemy dać rodzicom możliwość wyboru.

– Na tę chwilę wszyscy rodzice mają wręcz obowiązek zaopiniowania każdej sprawy, która dotyczy dziecka w placówce. Te zadania są realizowane. Samo wprowadzenia tej karty nie bardzo rozumiem czemu miałoby służyć, bo te zadania są już realizowane – odpowiadała Adriana Miłoś.

Radna Jolanta Wolska również podkreślała, że zadania na rzecz rodziny gmina już realizuje. – Pragnę przypomnieć, jako pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, że na naszym terenie jest mocny system wsparcia rodziny i nasza gmina realizuje wszystkie zadania na rzecz wsparcia dziecka i rodziny zgodnie z konstytucją – powiedziała. – Nie ma żadnych danych z terenu naszej gminy, że rodziny z dziećmi są dyskryminowane w polityce społecznej. Wszystkie zagadnienia z Samorządowej karty Praw Rodzin są w naszej gminie już realizowane.

Kto wchodzi do szkół?

– Przedstawiono jak pięknie to wszystko u nas działa i mam pytanie do pana Kapinosa – chce pan przyjąć tę uchwałę, ale jaki jest jej cel? Czy pan pełniąc obowiązki prezydenta nie wiedział, że to funkcjonuje w mieście, że są instytucje, które pomagają? – pytał Tomasz Róg.

Na te słowa szybko reagował Fryderyk Kapinos. – Bardzo dobrze współpracowałem z MOPS i czy ja w tej uchwale chociaż raz powiedziałem, że on źle funkcjonuje? Czy choć raz powiedziałem, że jakieś instytucje źle działają? Gdyby źle funkcjonowały, to bym wyciągnął konsekwencje – odpowiadał. – Czy jeżeli przychodzi organizacja pożytku publicznego i ma prowadzić zajęcia nadobowiązkowe, czy przygotowywany jest taki konspekt z programem zajęć? Czy wszyscy rodzice są o tych zajęciach poinformowani?

– Informacje są rodzicom przekazywane. Ci, którzy są zainteresowani na pewno wiedzą, co się dzieje w szkole. W jaki sposób chce pan przekazać wykonanie tych zadań prezydentowi – ma on powielić coś, co już jest? – powiedział Róg.

– Czy pan jest taki pewien że w każdej szkole robiony jest taki konspekt robiony przez organizacje pozarządowe i że jest przekazywany każdemu rodziców? Skąd ma pan taką pewność?  - pytał Kapinos.

„Nie widzę zagrożenia”

O działaniach szkoły mówił prezydent Jacek Wiśniewski. – Wszelkie zajęcia dodatkowe dla dzieci muszą być opiniowane przez Radę Rodziców, nie przez wszystkich rodziców, bo nie jesteśmy w stanie dotrzeć do 750 rodziców – wyjaśniał. - To nie sam dyrektor i osoba, która przychodzi z propozycją zajęć, podejmują decyzje. Zbiera się gremium wychowawców klas i pedagog. Ponadto na początku roku szkolnego dyrektor razem z radą pedagogiczną przygotowuje dokumenty – programy wychowawcze, kalendarz roku szkolnego i w tych dokumentach już są zawarte informacje, jak w danym roku będzie wyglądała praca danej szkoły. Wszystkie dodatkowe zajęcia muszą być konsultowane z rodzicami. Takie działania wymagane są przez kuratorium.
 
- Ja tu nie widzę żadnego zagrożenia, żeby ktoś z zewnątrz wszedł do szkoły – jeśli tak się dzieje, to dla mnie taki dyrektor jest samobójcą, jeśli wpuści kogoś do szkoły bez uzgodnienia z tymi wszystkimi organami, o których powiedziałem – dodawał prezydent.

Z tymi słowami zgadzał się Zbigniew Rzeźnik, zwracał też uwagę na pewne zapisy karty. – Jeśli na zapisy karty popatrzy się ogólnie to ciężko się z nimi nie zgodzić. Jeśli jednak wejdziemy w szczegóły, to mam pewne zastrzeżenia. Mamy zapis „zadaniem instytucji oświaty jest wspomaganie wychowawczej roli rodziny, w sposób który nie koliduje z konstytucjonalnymi prawami rodziny”. Czytając to w sposób literalny wynika, że szkoła tylko tym powinna się zajmować – mówił. - Natomiast jeśli ktoś czytał prawo oświatowe, to w artykule 1 są 23 zadania instytucji oświatowej i to jest jeden z jego punktów. Według mnie właściwe było by użycie sformułowania, że jednym z zadań.

– Tekst karty napisany jest przez osobę, która nie do końca czuje organizm jakim jest szkoła, jest to bardzo prawniczy tekst, nie wynikający z praktyki – dodawał.

Wątpliwości co do zapisów karty

Bogdan Bieniek zwracał uwagę na takie zdanie „stanowczo sprzeciwiamy się podważaniu na poziomie samorządowym gwarantowanych konstytucyjnie praw rodzin w tym praw rodziców i dzieci do ustrojowej pozycji w małżeństwa”. - My się sprzeciwiamy, to znaczy, że mamy problem u nas w samorządzie? Gdyby tego zdania nie było, to ja podnoszę ręce do góry w sensie, że się zgadzam – powiedział. - Natomiast jeżeli ja mam podnieść rękę to przyznaję, że łamane są prawa na poziomie samorządu. Namawiam byśmy rozmawiali o naszym samorządzie. Mamy rozwiązać temat w odniesieniu do naszego samorządu, a nie do całej Polski.

Zdzisław Nowakowski zaznaczał, że uchwała nie była przedmiotem obrad komisji radnych. – Ta dyskusja ma absolutnie największy priorytet, bo temat jest ważny. Martwi mnie jednak to, że tak ważny temat jest wprowadzany na sesję w ten sposób – mówił. - Kilka dni temu pojawiła się propozycja, by ten temat był i dzisiaj został przyjęty do programu sesji. Wiele z tych punktów jest słusznych i ja to akceptuje. Nie znalazłem jednak w tym dokumencie słowa „tolerancja”, które pojawia się w prawie oświatowym.
 
- Zdecydowanie nie odpowiada mi to, że ten dokument przypomina bardziej apel, a nie kartę praw rodziny, która skłania nas do opracowania sensownego programu. Bardzo by mnie interesowało byśmy przyjęli tę kartę nie dzisiaj, ale po dyskusji w szerszym gronie. Dajmy szansę temu byśmy mogli trochę zmienić, coś dodać i wprowadzić taką kartę, która będzie w stu procentach naszą – apelował radny Nowakowski.

W podobnym tonie wypowiadał się Grzegorz Ziomek. – Zgadzam się z tym, że jako priorytet stawiamy rodzinę i chcemy ją chronić. Gdy pracowaliśmy nad kodeksem etyki to powstał on ze wspólnej pracy. Przy tej karcie pojawiają się mniejsze lub większe wątpliwości – może odpowiednim byłoby żebyśmy usiedli razem i stworzyli tę kartę z dostosowaniem do naszego samorządu – powiedział. Popierał go też Bogdan Bieniek.

„Stary numer” koalicji?

– Widzę, w którym to kierunku zmierza, to stary numer – przesuńmy na komisje i umrze to śmiercią naturalną. Państwo tak mówią jakby rok szkolny miał się nie rozpocząć 1 września. Chcielibyśmy wyznaczyć kierunki, w jakich szkoły będą działać, że ci rodzice na pewno będą informowani o organizacjach, jakie wchodzą do szkoły, że nauczyciele będą mieli świadomość, że taka karta jest – mówił Radosław Swół. - Że zarówno rada, jak i prezydent będą działać w kierunku, że rodzina to związek kobiety i mężczyzny, a nie jakiś nowy model, że nie przebieramy chłopców za dziewczynki. Państwo próbują to odwlec, pracując nie wiadomo nad czym. Poprawienie jednego zdania czy dwóch – nie takie rzeczy na sesji robiliśmy.

- Nadajmy sobie kierunki działań, resztę jak np. kwestię rzecznika praw rodzin, wypracujemy później – dodawał Swół. - Państwo chcą stworzyć takie wrażenie, że są za a nawet przeciw, stworzyć wrażenie, że robimy co jest w karcie, ale głosujemy przeciw. Tak się nie da. Albo państwo popierają tę kartę, są za wsparciem rodziny, są za tradycyjnym modelem tej rodziny albo nie.

Bogdan Bieniek odpowiadał, że tekst karty należy dostosować do nowych zagrożeń i nadać mu wymiar lokalny a nie ogólnokrajowy. Także prezydent Wiśniewski zaznaczał, że brakuje wytycznych co do powołania rzecznika praw rodzin czy zasad certyfikowania firm prorodzinnych.

Karta na komisje

– Dokument został złożony w ustawowym terminie. Poinformowałem pana przewodniczącego o tym dokumencie. Wydawało mi się, że być może będzie zwołana komisja kultury i oświaty, na której będziemy o tym dyskutować. Stało się inaczej, nie trafiło to na komisję – zaznaczał Fryderyk Kapinos.

– Nie odkładamy tego na bliżej nieokreślony niebyt, tylko na najbliższą sesję rady. Im dłużej w przestrzeni medialnej ta karta będzie funkcjonowała, to tym lepiej dla tematu. Mi ten czas jest potrzebny na to, abym dokładnie się z nią zapoznał, być może będę miał swoje propozycje. Rozmowa na komisji może tylko temu dokumentowi pomóc – podkreślał Zdzisław Nowakowski.

- Nie rozumiem oporu części radnych koalicji. Dlaczego nie chcecie się zgodzić na to, by zablokować tę ideologię – tym dokumentem można bardzo łatwo zablokować ideologię LGBTQ - mówił Jakub Blicharczyk.

Ostatecznie – po przerwie na prośbę Fryderyka Kapinosa, radni PiS zrezygnowali z głosowania nad uchwałą o Samorządowej Karcie Praw Rodzin. Uchwałę przesunięto pod obrady Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Kultury i Oświaty.

REKLAMA
(M.B)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (84)

a idzta a idzta

27 8

a dajta spokoj 16:39, 13.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

DdDd

32 21

Księża nie lubię konkurencji maja swoje LGTB 16:56, 13.08.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

stenrstenr

10 8

Najskuteczniejsze jest zaprzestanie chodzenia do kościółka, płacenie za "usługi" walutą kościelną (bógzapłaćkami) i nieposyłanie dzieci na kilkunastoletnie pranie mózgu od żłobka po maturę. 20:09, 13.08.2019


DawidDawid

35 11

Poproście radnego Głaza. W mig przeczesze archiwalne numery Naszego Dziennika, przepisze, wydrukuje, pod nos podstawi. Tylko przyklepać i po kłopocie. 17:14, 13.08.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

NickNick

8 6

Radny Głaz przedstawił argumenty za przyjęciem stanowiska które przyjęły wcześniej inne samorządy w Polsce. Przypomnę również, że w głosowaniu na sesji przeciwko był tylko 1 radny. 17:24, 13.08.2019


jaśjaś

34 9

idą wybory i tematy ideologiczne są PIS potrzebne żeby wywrzeć wrażenie że oni są tacy prawi a reszta jest przeciwko rodzinom , a tu się przejechali na tym niedopracowanym skopiowanym dokumencie ,bo inni radni też chcą żeby to rodzina była tym naszym dobrem wspólnym 17:45, 13.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WSTYD RADNI! WSTYD RADNI!

21 19

No proszę. Do czego to doszło żeby próbować podważać konstytucyjne prawa rodzin i rodziców. WSTYD RADNI! 18:14, 13.08.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

KenjuKenju

6 6

Masz IQ niczym topola.... przeczytaj ze zrozumieniem, ze wszystkie założenia są realizowane. 18:20, 13.08.2019


jak tam możnajak tam można

17 46

dla mnie jest jasne, że skoro nie chcieli tego wprowadzić to popierają Deklarację LGBT+ co potwierdza zdjęcie Wiśniewskiego z Dulkiewicz w Gdańsku. 18:16, 13.08.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

MonikaMonika

7 4

To się nie równa popierania deklaracji lgbt. A jeśli ta karta samorządowa to "inaczej nazwana kopia" deklaracji antylgbt, to radni pisu oszukują mieszkańców nazywając ją w taki sposób, a treśc jest na inny temat. 21:34, 13.08.2019


opinia rodzicaopinia rodzica

16 35

Jak można nie poprzeć czegoś co wzmacnia pozycję rodziny i jednocześnie wyklucza finansowanie projektów, które godzą w wartości rodzinne. A może oni się w ogóle nie zapoznali się z treścią tego? Kto Was wybrał? 18:21, 13.08.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

MonikaMonika

9 3

Podaj przykłady, jakie projekty godzą w wartości rodzinne? Bo nie znam żadnego 21:31, 13.08.2019


PIS jest okPIS jest ok

17 50

Popieram radnych PiS i gratuluję dobrej choć niestety odrzuconej inicjatywy. Samorząd prowadzący szkołę powinien publicznie udostępnić informacje o współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi, podając ich nazwy i charakter aktywności, żeby nie było takich cyrków jak w Warszawie. 18:26, 13.08.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

MonikaMonika

12 4

Takie informację są przez szkołę udostępniane, nie jest to żadna tajemnica. Rodzice wiedzą co się będzie w danym tygodniu w szkole działo - dodatkowe projekty, wizyty gosci, organizacji. Karta nie wprowadza nic nowego. 21:31, 13.08.2019


AgAg

4 3

Cyrk to jest wszędzie gdzie motłoch z Pisu jest u władzy - sara zasada głosi że dziad jak mu słońce przyswieci nie wie gdzie ma torbe powiesić i tak sie zachowuja ćwoki z Pisu 10:19, 14.08.2019


nie dla LGBTnie dla LGBT

18 41

to widać gołym okiem że samorządy próbują podważać konstytucyjne prawa rodzin i rodziców, czego najbardziej jaskrawym przykładem jest podpisana przez prezydenta Warszawy Deklaracja LGBT+ dlatego to dobry ruch ze strony PiS że chce poprzez przyjęcie tej karty, przeciwdziałać, bo to co się teraz dzieje to jest skandal. Tylko PiS jest teraz normalny. 18:33, 13.08.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

niesiołoskiniesiołoski

11 3

a czytałeś te bzdury , przecież to napisała chyba jakas sekta 18:42, 13.08.2019


MonikaMonika

11 4

Pis od dawna podważa i łamie konstytucję 21:35, 13.08.2019


JusbJusb

4 0

niejaki Tadeusz Rolke, fotografik dokumentalista pisze o Polakach tak:
- Boją się wszystkiego co jest obce,
- Niemyślący, leniwy tłum ludzi, patrzący tylko w kotlet schabowy,
- Nie czytają gazet ani książek tylko gapią się w telewizor. Ogłupieni są serialami.
czy tym razem coś Polaków ominęło i powoli zaczynają budzić się z przysłowiową ręką w nocniku 🙄 15:19, 14.08.2019


murem za PISEM murem za PISEM

12 45

Jak oni mają być za tym jak oni wywodzą się z partii które podważają konstytucyjną tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny? Takich sobie Mielczanie wybraliście przedstawicieli, takich macie, a ja nie sprzedam się i zawsze będę za PiS-em choćbym został sam jeden. Bo mam sumienie. 18:37, 13.08.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

DawidDawid

9 1

Świetna taktyka. Jedna osoba, jeden komputer, kilka nicków i propaganda, ze ho, ho. 18:48, 13.08.2019


hahahaha

8 1

możesz i po murem 20:38, 13.08.2019


REKLAMA

opamiętjajcie się rzopamiętjajcie się rz

10 39

w tylu miejscowościach dało się to wprowadzić, tylko tutaj radni rządzący w Mielcu mają jakiś problem. Apeluje więc do przedstawicieli naszych władz, by się nie kompromitowali tylko podpisali Samorządową Kartę Praw Rodzin po to aby nasz samorząd był wolny od szkodliwych ideologii demoralizujących dzieci i atakujących polski ład konstytucyjny, by stał się strefą przyjazną życiu i rodzinie! 18:46, 13.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

matkamatka

10 30

TEMAT BARDZO NA CZASIE I ISTOTNY .Każda inicjatywa wzmacniająca prerogatywy rodzica
jest słuszna, Przypomnieć należy , że to rodzice są pracodawcami dla wszystkich pomocniczych instytucji wspomagających wychowanie ICH DZIECI i MŁODZIEŻY. Edukacja musi być połączona z etyką i moralnością .Nie wystarczy tylko inżynieria wychowawcza nastawiona na produkcję przyszłych podatników. Potrzeba ludzi prawego sumienia, 19:03, 13.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

anaana

37 7

Głowa mała..ludzie, obudźcie się, jest XXI wiek, czy wy kalendarza w domu nie macie? Na własne życzenie cofacie się do średniowiecza, państwo pańszczyźniane, ciemnogród i zacofanie. Gdzie wy żyjecie? Każdy normalny naród patrzy przed siebie, docenia naukę, chce iść z postępem, jakimś planem na przyszłość a nie cofać sie...ech, przykro nawet się przyznać, że się mieszka na Podkarpaciu :( 20:16, 13.08.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

PatPat

6 0

Najważniejsze są kościoły, kapliczki i krzyże! 00:14, 14.08.2019


eferefer

4 1

Ja czekam na zakaz noszenia obcisłych jeansów tak jak w Iranie. 08:28, 14.08.2019


mmmm

32 8

Przesłanie jest proste przedtem straszyli uchodźcami ale pis sam ich wpuścił tysiące wiec teraz nowy wróg LGBT niech ciemny lud łyka a szlachta lat samolotami do Rzeszowa i się bawi a taśmy z tej zabawy jeszcze kiedyś zobaczą pewnie światło dzienne . 20:35, 13.08.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

zzzz

12 0

na razie powiesił się na leżąco świadek 21:29, 13.08.2019


niesamowite niesamowite

8 0

Cygan powiesił się na leżąco jeszcze kocem przykrył 22:20, 13.08.2019


WreszcieWreszcie

11 39

Brawo PiS! Brawo radni którzy bronią dzieci i praw rodziców. Bieńki, Adrianny, Jacki i pozostali z Naszego Mielca i Razem dla Ziemi Mieleckiej - wstyd. Swoje dzieci wychowujcie jak chcecie ale ręce precz od innych dzieci 21:09, 13.08.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

MonikaMonika

17 2

Sam sobie wychowuj dziecko skoro jesteś jego rodzicem - przecież ani politycy ani szkoła ci go nie wychowają... 21:28, 13.08.2019


haha haha

19 2

powinni ci odebrać prawa rodzicielskie jak nie potrafisz sama dzieci wychować tylko pis ma ci wychowywać 21:28, 13.08.2019


EhhEhh

32 7

Jezu, co oni sie tak boją kto (oczywiście chodzi o osoby lgbt) wchodzi do szkół?! Pracuje w szkole, mam dzieci które chodzą do szkoły - nie widzę żadnych zagrożeń z tej strony, której PIS się tak boi! Poza tym rodzice są na bieżąco informowani - że np. za 2 dni przyjedzie pan leśniczy i bedzie miał prelekcje, albo jakaś grupa historyczna i trzeba się złożyć po 5 zł. 21:27, 13.08.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

RhymesRhymes

12 3

Nic dodać nic ująć. Każdy udział w zajęciach dodatkowych wymaga zgody rodziców, informacja o każdym spotkaniu z osobami z zewnątrz jest wcześniej przekazywana rodzicom. Chciałbym dowiedzieć się od zwolenników wprowadzenia tej karty do jakich to strasznych zdarzeń dochodzi w szkołach i jakie straszne zagrożenia czyhają na rodziny. Odnoszę wrażenie, że osoby te nie mają bladego pojęcia co dzieje się w szkołach a cały ten lament jest wynikiem czytania Naszego Dziennika i oglądania TVP. Bo chyba nikt nie ma podejrzeń, że chodzi o zbliżające się wybory:) 22:21, 13.08.2019


goscgosc

31 8

Tepota i ograniczenie umysłowe w skali krajowej , kościół i wojtyła mocno uposledzili Polskę i Polakow ,nie trzeba tu Katynia czy palmirow , inteligencja juz przegrywa walkę z tępym motlochem. Tak rodzi się totalitaryzm. 21:29, 13.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

miejscowymiejscowy

35 8

przestańcie w końcu ośmieszać to Podkarpacie bo wstyd się przyznać do miejsca zamieszkania jak nie travel kuchciński to agencje towarzyskie dla vipów i durne uchwały 21:35, 13.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ochoocho

10 34

Ale sie tęczowi uaktywnili na forum. Brawo radni PiS! 22:04, 13.08.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

hahahaha

15 4

tęczowe to masz majtki pisi synu pora wyprać 22:15, 13.08.2019


dddd

12 4

mają wolne po mszy 22:20, 13.08.2019


SzczSzcz

2 3

Wiadomo... wszystkie pedzie mają w *%#)!& namieszane 09:12, 14.08.2019


bobo

25 6

Polscy biskupi chcą mieć wyłączność na LGBT. Nie znoszą konkurencji ... 22:28, 13.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

Juz czasJuz czas

8 23

I bardzo dobrze. Czas pokazać że nam tu w Mielcu nie odbiło i nie będzie żadnej deprawacji i seksualizacji dzieci w szkołach. Mam nadzieje że Prezydent Wisniewski odetnie się od gdańskich i warszawskich wzorców. 00:35, 14.08.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ehhehh

2 2

Jaką masz deprawacje w szkołąch? Bo ja poza tym że młodzież pali i pije na potęge, to żadnej deprawacji seksualnej nie widzę :D

P.S. Możemy tylko pomarzyć, że mielieckie szkoły będą na poziomie tych z Warszawy czy Gdańska. Szkoda 11:17, 14.08.2019


RodakRodak

26 3

Jeszcze trochę a samorządy będą ustalały co gotować na obiad, kiedy prać, a może i dni wyznacza na kochanie się po bożemu a kiedy z odrobiną fantazji i wszystko to dla Ciebie wyborco żebyś chodził na pasku władzy. 05:27, 14.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Pogromca Lgbt+Pogromca Lgbt+

7 19

Precz z LGBT+,precz z dewiantami, precz z tymi którzy to finasują w Polsce (dziesiątki milionów złotych) ,jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze ,LGBT+ chce żeby ich finasować z naszych podatków, jeszcze im dzieci urodzić, jak takie mądre to niech se chłop homoseksualista z chłopem zrobi dziecko sam jak uważa że dewiacje seksualne to normalność, 07:29, 14.08.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

bradbrad

7 2

Podatnicy finansuja przede wszystkim kościól a konkretnie episkopat i Rydzyka , a ty powtarzasz bzdury z naszego / ich/dziennika . 08:48, 14.08.2019


RozbawionyRozbawiony

3 1

Brawo towarzyszu za ten odważny i bezpardonowy atak na siedliska rozpusty czyli plebań 13:50, 14.08.2019


JusbJusb

1 0

tracę wątek,
dewianci finansują LGBT, żeby homoseksualiści rodzili im dzieci ....
ale po co, czyżby budżet +500 był tak zasobny, że trzeba to rozchodować,
czy to jakiś nowy cyrk narodowy?
- bez sensu 15:03, 14.08.2019


jaja

23 4

Mam tylko 1 pytanie. Czy to jest temat którymi powinni zajmować się radni miejscy? Czy to jest w ich zakresie kompetencji? Dla mnie taki sprawami powinien zajmować się sejm a nie rady miast. Radni niech zajmą się potrzebami miasta i mieszkańców a nie polityką i ideologią!!! 07:36, 14.08.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

zxszxs

10 3

Tak się kończy głupota wyborcza ludzki kiedy oddają głosy na partie polityczne w wyborach samorządowych. 08:29, 14.08.2019


jsjs

24 4

Nie rozumiem strachu przed LGBT.Jeszcze śmieszniejsze jest nazywanie ideologią. Logicznie myśląc jeżeli 6 do 8 % ssaków w tym ludzi jest innej orientacji seksualnej to znaczy ,że Stwórca taki świat stworzył. Nie sadze,że ideologia zwiększy ludzi o innej orientacji, oni byli są i będą, czy nam się to podoba czy nie.Ludzie ci mieszkają wśród nas,czasami o tym nie wiemy. Przeważnie są to ludzie o innej wrażliwości. Mamy wspaniałych solistów zespołów muzycznych ,stylistów i projektantów mody, architektów sportowców,aktorów itd. Mają prawo jak my do pełnego szczęścia ,amy jako większość musimy im to zapewnić,żeby nie musieli się domagać w protestach. Cytat papieża Franciszka"kim my jestesmy,żeby ich osądzać" 08:44, 14.08.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

LgbtLgbt

1 5

Tu nie ma żadnego strachu ,tu jest obrzydzenie do kopulujących dwóch chłopów na ulicy 13:33, 14.08.2019


lollol

8 0

Jeszcze nigdy nie widziałam, ani w mediach nie pokazywali takiej sytuacji - dwóch kopulujących na ulicach mężczyzn, więc o czym ty piszesz.... xD
A jak chłop z kobietą będą na ulicy kopulować to będzie dobrze? Smacznie i miło bedzie na to patrzeć? nie sądze 14:54, 14.08.2019


jsjs

0 0

To co robią dorośli w sypialniach zupełnie mnie nie obchodzi.Oni tego nie robią w parkach ! ..... jak heteroseksualni. Przyznasz ,że takie sceny hetero w kiblach na dyskotekach, albo w parku na ławkach w obecności przechodniów również budzą nie smak. Bardziej mnie denerwuje to co robią pedofile zdolni nawet zabić dla swej huczwy. Czy to aby ci co tak zwalczają LGBT nie chcą zakryć wżawe wokól pedofili w kościele? 20:08, 15.08.2019


bradbrad

26 3

Znowu temat LGBT , czy radni już kompletnie nie mają sie czym zajmować , czy tylko wykonują rozkazy proboszczów. 08:50, 14.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

BoruBoru

24 2

To jakiś stek bzdur i demagogia w najczystszej postaci.
We wstępie czytamy, że „Kościół naucza szacunku do każdego człowieka - również osób LGBT”, a z dalszej części oświadczenia wynika jasno, że to pusty frazes, bo właśnie brak szacunku i pogardę do osób LGBT podniesiono w rzeczonym oświadczeniu do rangi swego rodzaju cnoty.
A wolność sumienia i wyznania ma zdaniem panów sukienkowych polegać na wolności propagowania cytatów ze starych hebrajskich mitów, w których wychwala się nie tylko nienawiść, ale wręcz namawia do zabijania.
I jeszcze zacni panowie szerzą kłamstwo, że w Polsce jakoby stosów nie było. To czysta manipulacja: wystarczy sięgnąć do źródeł- do XVIII wieku w Rzeczpospolitej miały miejsce procesy czarownic, które się właśnie na stosach kończyły.
Niestety ale ta nagonka zaczyna przypominać to, co było w Niemczech w latach 30-tych XX wieku.

08:55, 14.08.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

anan

8 0

toż to cały PiS! u nich wszystko jest na zasadzie pustych frazesów i podmieniania znaczeń. I patriotyzm, i religia, i szacunek, i Bóg, i kościół. Żadne z tych haseł nie ma u nich tego prawdziwego, podstawowego znaczenia, każde jest brutalne zgwałcone, przeinaczone, wykorzystane, zmanipulowane politycznie. 12:03, 14.08.2019


Prawdziwy PolakPrawdziwy Polak

19 4

List do Prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego
Panie Prezesie melduję wykonanie zadania!
Chłopaki z naszej siłowni, polscy patrioci, klubowi zadymiarze, a także ekipa, co na co dzień wymusza haracze, wszyscy (nawet Toporek, co był na przepustce z *%#)!& masowo i stawili się, aby w Białymstoku mieście czystym rasowo pogonić "tęczowych".
Pokazaliśmy całej Polsce i światu, że nie ma w Białej Polsce miejsca dla zboków. Po katolicku i chrześcijańsku powiedzieliśmy im "wypie...lać". Dziękujemy Prezesowi za wieloletnie wsparcie ideowe. Te wszystkie mowy o "gorszych sortach", "zdrajcach" i o tym gdzie stało "ZOMO", były dla nas inspiracją do czynów patriotycznych, takich jak rzucanie butelkami czy kamieniami w nieletnie panienki krzyczące o tolerancji.
Dziękujemy także kościołowi katolickiemu za wsparcie duchowe. Dzięki kazaniom takich mądrych ludzi jak biskup Jędraszewski, Dec, Głódź czy nasz biskup białostocki Tadeusz Wojda, mieliśmy duchową siłę, by pluć w twarze tych podludzi z marszu. Dziękujemy też za piękne słowa poparcia parafii św. Jadwigi z Białegostoku, która od zawsze wspiera nas modlitwą w intencji miłości bliźniego podczas licznych zadym i klubowego mordobicia.
Także redaktor Tomasz Sakiewicz z Gazety Polskiej (propagator stref wolnych od LGBT) zasługuje na specjalne podziękowania. Dzięki jego cennym wskazówkom nie mieliśmy wątpliwości, którego faceta skopać i której dziewczynie obić ryja.
Jeszcze raz dziękujemy Panie Prezesie za opiekę prawną nad naszymi chłopakami, wsparcie finansowe i parasol ochronny , a przede wszystkim za wskazanie wrogów naszej umiłowanej ojczyzny. Kopać ich będziemy z radością, aż do wyrzucenia ich z Polski, albo zamknięcia w obozach.

Z racji ,że strach jest dobry przed wyborami,obiecujemy,że będziemy straszyć wrogami PIS-u
ale prosimy o wsparcie finansowe podobne jakie dostaliśmy za zadymę w Białymstoku czyli 700.000 PLN.
W imieniu dumnych i spoconych polskich patriotów.
Marian Butapren (ksywka stadionowa Zderzak) 09:13, 14.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

mi8mi8

18 2

czy to czytaliście ludzie te wypociny bezradnych z PIS bo z tego co widzę to wielka niedoróbka i powielanie istniejących praw i obowiązków realizowanych przez instytucje w mieście a cały ten artykuł przypomina sponsorowany tekst wyborczy 09:37, 14.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Nowe MiastoNowe Miasto

19 1

Radnym PiS przypominam, że to ja (i pozostali mieszkańcy Mielca) płacimy im za pracę, nie za zajmowanie się *%#)!& zleconymi przez Nowogrodzką w Warszawie. W związku z tym czekam na plany nowych ulic, terenów pod budownictwo, powiększenie miasta, a przede wszystkim na nowe firmy, zatrudniające ludzi wykształconych za godziwe pieniądze. Robotniczych folwarków za minimalną krajową mamy już wystarczająco dużo, obijania się za nasze pieniądze też. Jeśli nie potraficie wykonywać pracy do której was wybrano to składać rezygnacje, są lepsi na wasze miejsca. 11:21, 14.08.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JusbJusb

4 0

BRAWO !!!
- jak sądzisz ilu radnych zostanie świętymi za legalizację jałmużny 14:55, 14.08.2019


REKLAMA

:):)

18 0

Biedna p. Adrianna próbowała rozmawiać logicznie, przedstawiać fakty, ale przecież tu nie chodzi o logikę, myślenie, efekty, argumenty. Tu chodzi tylko o irracjonalne rozprawianie się z własnymi demonami, swoją obciążoną głową, ciężkimi ograniczeniami wielu radnych, którzy są de facto w sektach, różnych lokalnych odłamach głównej religii, ale jednak już bardzo, bardzo daleko od nauk Jezusa. Bardzo daleko. Ja rozumiem, że ludzie mają lęki, różny zasób wiedzy, poziom inteligencji, nie każdy jest geniuszem i brak mu życiowych doświadczeń, bo żyje głównie we własnej głowie i we własnej wsi pełnej klonów, ale od tego są psychologowie, a nie ława radnego. Tu się nie leczy lęków i ograniczeń. 12:00, 14.08.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JusbJusb

4 0

odpowiedz czy radni pracują:
a) na czas
b) dla poklasku
3) inna opcja, wpisz jaka 15:06, 14.08.2019


SkandalSkandal

17 0

Jak w radzie może za pieniądze zasiadać osoba, która nie ma pojęcia o tym, jakie zapisy już funkcjonują, jakie jest istniejące prawo, działające ustawy, uchwały, akcje itp.? Jakim prawem tyle czasu marnuje się na sesji na gadanie o powielonych, zdublowanych potencjalnych "nowych" ustaleniach, które nic nie wnoszą, nic nie poprawiają, nikogo nie chronią? Polityczny, ideologiczny, sekciarski bełkot, a kasa dla radnych leci. A miasto się cofa, naród idiocieje i się skłóca. Czy ktoś się tam ocknie? Radni, do roboty! 12:09, 14.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JerzyJerzy

3 17

Miejmy oczy otwarte i myślmy, czego życzę mieleckim samorządowcom.
Samorządowa Karty Praw Rodziny, zaproponowana przez klub Prawo i Sprawiedliwość powinna być jak najszybciej zatwierdzona ze względu zbliżający się początek roku szkolnego. W innych miastach jest ona już uchwalona i zabezpiecza dzieci w szkołach przed nalotem nieproszonych gości i wprowadzaniem jakichś nowych treści nauczania zawierających promowanie ideologii LGBT, wraz z którą przemycane są idee neomarksistowskie, godzące w podstawowe wartości chrześcijańskie. Zwolennicy LGBT, finansowani przez obce fundacje, są nieświadomi tego, że są wykorzystywani jako narzędzie - taran do zaplanowanego zniszczenia chrześcijaństwa w Polsce. Poszanowanie drugiego człowieka jest podstawowym prawem i obowiązkiem w demokratycznych społeczeństwach ale musi się rozumieć i odróżniać od siebie znaczenie dwóch słów jakimi są tolerancja i promocja!
Były samorządowiec Jerzy Studziński

14:06, 14.08.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

II

4 1

Ty serio czy to jaja jakies?🤔🙄 Udaj się do specjalisty może czy coś... 15:15, 14.08.2019


RozbawionyRozbawiony

4 0

Jurku

Za mocny towar bierzesz 15:42, 14.08.2019


JusbJusb

6 0

- a moim zdaniem dzieci do szkoły powinny chodzić z tabletem, a książki, skrypty i inne pomoce naukowe, mają do dyspozycji uczniów leżeć w klasowych szafkach i szkolnej bibliotece jako własność szkoły,
- wychowanie w społeczeństwie to akceptacja inności w ramach praw konstytucyjnych, żadna doktryna religijna, ani nurt monopartyjny nie może być dominujący i służyć do prania mózgów,
- dziecko narodzone uzyskuje pełną zdolność prawną, nie jest własnością innego człowieka, nie może bez zgody własnej być poświęcone i przypisane religii, bądź ideologii partyjnej 🙂 15:45, 14.08.2019


JusbJusb

5 0

zachęcacie do reprodukcji i tyle,
zapewne na strefie wyczerpały się zasoby kapitału ludzkiego, a ciężko budować kapitalizm bez taniej siły niewolniczej,
ludzie nie potrzebują profitów, łaski urzędników, ale zrównoważonego rozwoju miasta i respektowania prawa głównie przez władze miejskie, bo ryba psuje się od głowy,
radni powinni budować zdrowe zasady współżycia społecznego, nie autoryzować slamsy i łatać dziury w budżetach biedaków z rygoru systemu,
- halo, bubki z rady miejskiej: upokorzenie nie jest drogą do wdzięczności, toż to cwani dobrodzieje żerują kosztem ogołoconych i nabitych w butelkę mieszkańców,
karty, bony i inne to pomoc w wyjątkowych sytuacjach i na pewno nie piszę o corocznym topieniu samowolek budowlanych, bo ci kretyni powinni wykupić ubezpieczenie

14:49, 14.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MIELCZUCHMIELCZUCH

18 0

Radni z Rady Miejskiej - OGARNIJCIE SIE. ZAJMIJCIE SIE SPRAWAMI MIASTA MIELCA, A NIE JAKIMIS WYDUMANYMI SPRAWAMI IDELOGICZNYMI - LGTB, W MIELCU JEST WYJAZD MLODYCH Z MIASTA, NISKIE ZAROBSKI I KRONOSPAN, ROBCIE COS KONKRETNIE, A NIE TYLKO GADANIE O TEMATACH ZASTEPCZYCH, ZAJMIJCIE SIE MIELCEM I JEGO SPRAWAMI, I MYSLCIE 15:20, 14.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AzerAzer

7 1

Prędzej czy później dojdzie do konfrontacji. I to na wasze życzenie. Prowokacje, poniżanie i obrażanie normalnych, zwykłych ludzi w końcu zaowocuje. 16:09, 14.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MielczaninMielczanin

11 1

Radni koalicji rządzącej w Mielcu, jest mi za was wstyd, że ulegacie manipulacjom i demagogi PiSu. Kluczycie i nie macie cywilnej odwagi uciąć chorych zapędów do straszenia ludzi wyimaginowanym zagrożeniem, mając argumenty, że rodzina i dzieci są już wystarczająco chronione. Czy uważacie, że wszyscy mieszkańcy myślą jak PiS? Jeśli by tak było, nie byłoby was w tej radzie, tylko sami radni PiSu.

Wszyscy rodzice, jeśli tylko się interesują, wiedzą co się dzieje w szkole i na wszystkie dodatkowe zajęcia muszą wyrazić zgodę. Czy przyjęcie tego dokumentu nie łamie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami i sumieniem? Czy gdy grupa rodziców zechce zorganizowania dla swoich dzieci w szkole warsztatów, zajęć czy spotkania np. na temat tolerancji do osób o odmiennej orientacji lub religii, to zostanie im to zabronione, bo nie jest zgodne z ideologią PiSu?

Przyjęciem tej „karty” nie zmienicie nic na lepsze co już funkcjonuje i jest usankcjonowane prawnie. Jedyne co usankcjonujecie to homofobię i być może dramat młodych ludzi, którzy odkrywają swoją orientację, a będą się spotykać z ostracyzmem w środowisku. 18:11, 14.08.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jsjs

0 0

Polecam oglądać transmisje posiedzenia Rady Miasta na internecie, tam wszystko było co piszesz .Tylko autor artykułu celowo pominął, manipulując faktami. Był chyba na szkoleniu u szefa propagandy medialnej Jacka Kurskiego. 22:19, 15.08.2019


MietekMietek

1 4

Dlaczego miasto zlikwidoealo bilety po zł dla seniorów?senior za czasów starej władzy był aktywny A teraz musi zostać w domu ..po co jest teraz karta "aktywny senior"brawo p.prezydencie... 08:10, 15.08.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jsjs

1 0

Jeżeli rząd Kaczyńskiego, dzieli tort między narodem, by przekupić wyborców i rozdaje nie swojej kieszeni, tylko z kieszeni samorządów, to budżet miasta jest okrojony. Przypomnę reforma szkolnictwa tylko 30% subwencji,podwyżki dla nauczycieli 0 %. Wzrost energii elektrycznej prawie drugie tyle. Energia którą miasto płaci to:(oświetlenie i zasilanie, miasta,szkół,urzędów,pompy wody,kanalizacji oczyszczalni,domów kultury,bibliotek ,stadionu itd A jeszcze po poprzednikach którzy kupowali wyborców zadłużając miasto na 50 milionów ,kupując między innymi seniorów. Trudno się dziwić ,że Prezydent musi zachować się bardziej odpowiedzialnie i nie szastać naszymi pieniędzmi. 20:21, 15.08.2019


28W5028W50

7 1

PANIE CYNKIER, ZNÓW PAN MANIPULUJESZ!! DLACZEGO NIE ZAMIEŚCIŁ PAN WYPOWIEDZI RADNEJ WERYŃSKIEJ-ZARZYCKIEJ, KTÓRA BYŁA BARDZO DOBRZE PRZYGOTOWANA I PRZEDSTAWIŁA KTO WŁAŚCIWIE ZA TYM STOI. SWOIM WYSTĄPIENIEM PAN KAPINOS ROZPOCZĄŁ SWOJĄ KAMPANIĘ DO SEJMU. JEST TO STEROWANE ODGÓRNIE I ROBIONE W
CAŁEJ POLSCE. W POPRZEDNICH WYBORACH BYŁ SMOLEŃSK, A TERAZ LGTB. ZAINTERESOWANYCH ODSYŁAM DO ODSŁUCHANIA WYPOWIEDZI PANI RADNEJ - CAŁA SESJA JEST NAGRANA I DOSTĘPNA. 10:26, 15.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JusbJusb

4 0

są podane terminy, ale gdzie transmisja obrad rady miejskiej, u mnie stronka urzędu miasta zacięta i przekoszona od paru miesięcy,
jest to jedyne www niedostępne w laptopie więc trudno o przypadek, niestety
- info z pierwszej ręki to gratka - 14:20, 15.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

WERWER

2 1

SZKODA PISAĆ KOMENTARZY BO SĄ USUWANE PO 10 MIN TAK STAŁ SIĘ Z MOIM KOMENTARZEM PRAWDA W OCZY KOLE 16:52, 15.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JSJS

4 0

Jeżeli rząd Kaczyńskiego, dzieli tort między narodem, by przekupić wyborców i rozdaje nie ze swojej kieszeni, tylko z kieszeni samorządów, to budżet miasta jest okrojony. Przypomnę reforma szkolnictwa tylko 30% subwencji,podwyżki dla nauczycieli 0 %. Wzrost energii elektrycznej prawie drugie tyle. Energia którą miasto płaci to:(oświetlenie i zasilanie, miasta,szkół,urzędów,pompy wody,kanalizacji oczyszczalni,domów kultury,bibliotek ,stadionu itd A jeszcze po poprzednikach którzy kupowali wyborców zadłużając miasto na 50 milionów ,kupując między innymi seniorów. Trudno się dziwić ,że Prezydent musi zachować się bardziej odpowiedzialnie i nie szastać naszymi pieniędzmi. 21:35, 15.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

jsjs

3 0

wangelia wg św. Mateusza
"Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie.
Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.
Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać.
Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów.
Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach.
Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.
Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście.
Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.
Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
Największy z was niech będzie waszym sługą.
Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony."

Ze słów tego fragmentu Ewangelii widać jak PKK odszedł od Boga i nauki Ewangelii, od nauki Chrystusa i nauki JP2 oraz św. Jerzego Popiełuszki
A grzyb trujak z Torunia każe się nazywać "ojcem" i "mistrzem" sącząc diabelskie toksyny kłamstwa, nienawiści i głupoty w dusze wiernych przez radio co ma ryja.
Ma-ryja ale ryja szatańskiego. To radio obraża, profanuję i bezcześci imię matki Chrystusa.

Dla Grzyba trujaka z Torunia mam przesłanie z Ewangeli wg św. Mateusza

"Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie."

Tak to gorszy dzieci boże grzyb trujak z Torunia. Oszukuje ich i grabi. Ubogiej wdowie zabrałby ostatnią złotówkę na chleb aby zaspokoić swoją pychę i żądzę władzy.

I buja się sojusz ołtarza z tronem.
I obie władze świecka i religijna okradają naród i kłamią fałszywą miłością i fałszywą pobożnością

Broń nas Boże przed wyznaniowym potworem
Przed ustrojem opartym na sojuszu ołtarza z tronem
02:21, 16.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

BakalarusBakalarus

0 0

Prezydent Mielca napewno nie został bakalarusem z powołania, tylko z wyrachowania i nie można mu wierzyć ani iść drogą, którą on próbuje
nam narzucić. Każe on nam zawierzyć innym ponadnauczycielom
Przekonuje nas że żaden pon dyrektor nie wpuści do szkoły złoczyńców,a Sam, jak ci faryzeusze i uczeni w piśmie każe powierzyć naukę swoich dzieci innym, którym nie ufa sam Pan Jezus w dzisiejszej ewangelii. Jak dowodzą słowa że naukę wykonają inni , a nie
ręce -języki bakalarusów. 19:47, 19.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

BakalarusBakalarus

0 0

Prezydent Mielca napewno nie został bakalarusem z powołania, tylko z wyrachowania i nie można mu wierzyć ani iść drogą, którą on próbuje
nam narzucić. Każe on nam zawi
erzyć innym ponadnauczycielom
Przekonuje nas że żaden pon dyrektor nie wpuści do szkoły złoczyńców,a Sam, jak ci faryzeusze i uczeni w piśmie każe powierzyć naukę swoich dzieci innym, którym nie ufa sam Pan Jezus w dzisiejszej ewangelii. Jak
dowodzą słowa że naukę wykonają inni , a nie ręce -języki bakalarusów. 21:42, 19.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

NienuczucielNienuczuciel

0 0

Jeśli prezydent stawia nowe warunki zapisów do szkół todotychczaowe uznaje za niewystarczające. Próba wymuszenia po ownego składania
deklaracji jest dowodem że prezydent nie przestrzega zasad przyjętych w Konstytucji RP. Takiego prezydenta pod sąd albo pod pręgierz. 21:54, 19.08.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© hej.mielec.pl | Prawa zastrzeżone